Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

  Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

  Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

Đủ dk tuyển sinh hoàn thành CTMN

Hoàn thành chương trình lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tích cực. Liên lạc qua sổ liên  

 - Học sinh tích cực học tập và rèn luyện, chủ động khám phá kiến thức.

 - Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường  

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Đủ phòng học cho học sinh  lớp/ phòng. Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy – học ( Phòng nghe nhìn, phòng Tin học, phòng dạy Mĩ thuật, phòng dạy Hát nhạc .   

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 - Về kiến thức, kĩ năng và các hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.

 - Về phẩm chất: Xếp loại Tốt  và Đạt 100%.

 - Về  năng lực: Xếp loại Tốt và  Đạt: 100%.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 - 100% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.

 - 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học    

 

Lê Hồng Phong, ngày 01 tháng 08 năm 2016
Thủ trưởng đơn vịĐỗ Thị Thuận

 

 

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...