Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong

Mã số ĐVSDNS: 1051289

Chương 622 Loại 490 Khoản 492

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

ĐƯỢC GIAO

GHI CHÚ

 

SỐ DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

 

A

DỰ TOÁN THU

-

 

I

TỔNG SỐ THU

-

 

1

Thu học phí

-

 

2

Thu sự nghệp khác

 

 

B

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NSNN CẤP NĂM 2018

23,900,000

 

1

CHI THƯỜNG XUYÊN CHO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

23,900,000

 

 

Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cá nhân

8,900,000

 

 

Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, CB đi học

8,900,000

 

 

Tiểu nhóm 0130: Chi hang hóa dịch vụ

15,000,000

 

 

Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình

15,000,000

 


             P. Lê Hồng Phong, ngày 9 tháng 01 năm 2018

          Hiệu trưởng

 

           Phạm Thị Thanh Hương


Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Xem thêm...