Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

Biểu mẫu 06

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

 

Môn học

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Tổng số học sinh

1217

260

255

262

253

187

 

Số học sinh học 2 buổi/ngày

1217

260

255

262

253

187

 

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

 

Toán

1187

260

255

262

223

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

898

215

153

158

208

164

  - Hoàn thành

289

45

102

104

15

23

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

1002

237

184

224

200

157

 - Hoàn thành

215

23

71

38

53

30

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Đạo đức

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

920

222

172

154

200

172

  - Hoàn thành

297

38

83

108

53

15

  - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

777

260

255

262

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

533

224

161

148

x

x

 - Hoàn thành

244

36

94

114

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

 

Khoa học

440

x

x

x

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

384

x

x

x

211

173

 - Hoàn thành

56

x

x

x

42

14

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

 

Lịch sử & Địa lí

440

x

x

x

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

381

x

x

x

210

171

 - Hoàn thành

59

x

x

x

43

16

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

 

Âm nhạc

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

777

218

121

141

140

157

 - Hoàn thành

439

42

134

120

113

30

 - Chưa hoàn thành

1

 

 

1

 

 

 

Mĩ thuật

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

756

223

125

130

146

132

 - Hoàn thành

460

37

130

131

107

55

 - Chưa hoàn thành

1

 

 

1

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

872

225

158

150

182

157

 - Hoàn thành

344

35

97

111

71

30

 - Chưa hoàn thành

1

 

 

1

 

 

 

Thể dục

1217

260

255

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

917

229

152

156

212

168

 - Hoàn thành

299

31

103

105

41

19

 - Chưa hoàn thành

1

 

 

1

 

 

 

Ngoại ngữ

702

 

 

262

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

282

 

 

96

135

51

 - Hoàn thành

420

 

 

166

118

136

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

440

 

 

 

253

187

Chia ra: - Hoàn thành tốt

295

 

 

 

162

133

 - Hoàn thành

145

 

 

 

91

54

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

921

219

172

152

220

158

 

              - Đạt

293

41

81

109

33

29

 

 - Cần cố gắng

3

 

2

1

 

 

 

Hợp tác

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

897

225

172

124

220

156

 

                  - Đạt

317

35

81

137

33

31

 

- Cần cố gắng

3

 

2

1

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

869

214

172

107

220

156

 

 - Đạt

345

46

81

154

33

31

 

 - Cần cố gắng

3

 

2

1

 

 

 

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

948

219

187

158

226

158

 

 - Đạt

268

41

68

103

27

29

 

 - Cần cố gắng

1

 

 

1

 

 

 

Tự tin trách nhiệm

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

926

219

187

138

226

156

 

 - Đạt

30

41

68

124

27

31

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

Trung thực, kỷ luật

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

955

230

187

152

226

160

 

 - Đạt

262

30

68

110

27

27

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra: - Tốt

966

230

187

162

226

161

 

 - Đạt

251

30

68

100

27

26

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

1217

260

255

262

253

187

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

1210

259

253

261

250

187

 

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

7

1

2

1

3

 

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

7

1

2

1

3

 

 

Khen thưởng

976

205

196

210

207

158

 

- Giấy khen cấp trường

961

205

196

210

202

148

 

 - Giấy khen cấp trên

15

 

 

 

5

10


P. Lê Hồng Phong, ngày 01 tháng 09 năm 2016

          Hiệu trưởng

 

                    Đỗ Thị Thuận

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Xem thêm...