Tin tức/(Trường TH Lê Hồng Phong)/Tin hoạt động nhà trường/
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức hội nghị sơ kết thông tư 22/2016

  Căn cứ Công văn số 878/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tổ chức sơ kết và báo cáo đánh giá thực trạng tình hình thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

    Căn cứ công văn số 569/GDĐT-TH ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chuyên môn chuẩn bị cho năm hoc mới.

   Sáng ngày 22/8/2017 trường Tiểu học Lê Hồng Phong  tổ chức sơ kết, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo Thông tư số 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau một năm học thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập và phương hướng thực hiện hiệu quả góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong những năm học tiếp theo.

    Nhà trường đã chỉ đạo tới từng giáo viên Thông tư 22 và yêu cầu giáo viên nghiên cứu, nắm bắt để thấy được TT 22 là thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT30 do đó một số điều của TT30 vẫn còn có hiệu lực. Để thuận tiện và tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện căn cứ vào văn bản hợp nhất số 03/VBHN - BGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ lớp tập huấn học tập Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT do PGG&ĐT, nhà trường tổ chức với các nội dung:

   Tìm hiểu, nắm vững nội dung TT22, thấy được các điểm đổi mới của TT22 so với TT30. Tập huấn nâng cao năng lực ra đề theo 4 mức độ nhận thức của HS. Tổ chức tập huấn, thảo luận, giải đáp các băn khoăn thắc mắc trong quá trình thực hiện vào buổi sinh hoạt chuyên môn toàn trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn đưa nội dung thông tư 22/2016 về đánh giá học sinh Tiểu học vào sinh hoạt chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho giáo viên, giúp giáo viên nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, chia sẻ cách đánh giá học sinh bằng nhận xét trong quá trình dạy học Tại hội nghị các tổ khối chuyên môn đã tham luận một cách sôi nổi làm rõ các vấn đề để năm học tới việc áp dụng thông tư vào thực tiễn tốt hơn.

    Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thanh Hương đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục trong năm học tới  Giáo viên cần nắm vững nội dung Thông tư 22/2016 – BGD&ĐT, nắm vững những điểm đổi mới trong TT22 so với TT30 và thực hiện đánh giá học sinh đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và nội dung cách thức đánh giá học sinh theo quy định đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, không gâp áp lực cho học sinh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

                                                                                                        Tổ thông tin tuyên truyền

 

 

 

Tác giả: thlehongphong

Văn bản mới

TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 PHẦN 2
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
GIỜ RA CHƠI - TH LÊ HỒNG PHONG - PHỦ LÝ HÀ NAM
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...