Tin tức/(Trường TH Lê Hồng Phong)/CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/
Tài liệu tập huấn Trường học kết nối

"Trường học kết nối" tại địa chỉ website http://truongtructuyen.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường học trực tuyến bao gồm các phân hệ sau:

  1.  Phân hệ thông tin

a) Phân hệ Quản trị công văn: đăng tải tất cả các công văn, quy định, hướng dẫn triển khai các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đến với cơ sở giáo dục.

b)Phân hệ Quản trị thông tin: cập nhập thông tin liên quan đến việc triển khai các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hình ảnh, tin bài từ các đơn vị trường học gửi về;

  1. Phân hệ học liệu

Phân hệ Học liệu quản lí kho tài nguyên tư liệu dạy học số hóa của các chuyên gia, nhà giáo dục… đã được thẩm định, nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, học viên trên phạm vi toàn quốc. Bao gồm:

a) Kho học liệu điện tử bao gồm kênh hình, kênh chữ, hình ảnh, âm thanh, mô phỏng kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng trong dạy học theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực..

b) Kho bài học minh họa bao gồm các bài học cụ thể được thiết kế theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (thành các hoạt động học của học sinh) với việc sử dụng các tư liệu dạy học trong kho học liệu điện tử nói trên.

c) Kho bài học tương tác dành cho học sinh tự học và luyện tập, bao gồm các bài học được thiết kế theo dạng dạy học chương trình hóa để học sinh có thể tương tác trên mạng.

d) Ngân hàng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

  1. Phân hệ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn

Hệ thống được phân cấp sử dụng theo các cấp quản lí giáo dục với các nhóm người dùng như sau:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện có quyền cao nhất, quản lí và điều hành tổng thể hoạt động của hệ thống; tổ chức, theo dõi, kiểm tra hoạt động, kết quả hoạt động của tất cả các đối tượng trên hệ thống.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho sở GD&ĐT quản lí hoạt động trên phạm vi một tỉnh; sở GD&ĐT quản lí trực tiếp đến từng trường phổ thông trong phạm vi quản lí.

c) Cơ sở giáo dục và đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho cơ sở GD&ĐT (trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên…) quản lí các hoạt động trong phạm vi quản lí.

d) Giáo viên: là nhóm chịu trách nhiệm tham gia các hoạt động chuyên môn (tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn); tổ chức hoạt động dạy học.

e) Học sinh: là nhóm thực hiện các hoạt động học theo từng chủ đề do giáo viên tổ chức và quản lí.

Mỗi thành viên tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ các quy định chung và được quản lí một cách chặt chẽ theo đơn vị công tác.

Tác giả: thlehongphong

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...