Trường Tiểu học Liêm Cần

Thứ tư, 03/06/2020 14:51:36

Tin nổi bật

Thứ tư, 03/06/2020 14:51:41

THƯ VIỆN ẢNH
Điệu múa ấn độ cô giáo dạy Nhạc
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường năm học

Công khai quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường năm học 2019-2020

Công khai đội ngũ giáo viên công nhân viên năm học 2019-2020

Công khai đội ngũ giáo viên công nhân viên năm học 2019-2020

Công khai quyết toán tài chinh năm học 2018-2019

Công khai quyết toán tài chinh năm học 2018-2019
Xem thêm...
Website Đơn vị

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

thăm quan đền lăng
Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác