Tin tức/(Trường THCS Trần Phú)/Tin tức - Sự kiện/
Tập huấn định hướng nghề

Tập huấn định hướng nghề cho học sinh THCS năm học 2019-2020 trường THCS Trần Phú.

Tác giả: Trường THCS Trần Phú
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường