tin tức-sự kiện

Truờng TH Liêm Chính tổ chức giao lưu Olympic Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt

Ngày 26/02/2019 trường TH Liêm Chính tổ chức giao lưu Olympic tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt

cho các em học sinh khối 3,4,5

Duới đây là một số hình ảnh buổi giao lưu.

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường