tin tức-sự kiện

Hội giảng cấp truờng TH Liêm Chính

Duới đây là một số hình ảnh

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường