tin tức-sự kiện

Lớp học chính trị hè

Ngày 15/08/2019 trường TH Liêm Chính đã tổ chức lớp học chính trị trực tuyến

lớp học có sự tham gia của trường MN + THCS Liêm Chính

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường