tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn

Sáng 14/12 trường TH Liêm Chính tổ chức SHCM môn Khoa học

Dưới đây là một số hình ảnh

Buổi SHCM diễn ra thành công tốt đẹp

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường