tin tức-sự kiện

TIN NHÀ TRƯỜNG

SÁNG 28/01/2019, CÙNG VỚI LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN; NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ...THAM GIA BUỔI LỄ CÓ ĐÔNG ĐỦ 100% CBGV VẢ CÁC EM HS TOÀN TRƯỜNG.

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường