tin tức-sự kiện

Gặp mặt chia tay giáo viên về nghỉ hưu theo chế độ

Dưới đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường