tin tức-sự kiện

Hội giảng TH Liêm Chính - Phủ Lý năm học 2017-2018

Hội giảng TH Liêm Chính - Phủ Lý năm học 2017-2018

Dưới đây là một số hình ảnh

Tác giả: HM

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường