tin tức-sự kiện

Hội nghị học tập - bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Triển khai công văn của PGD, ngày 03-04 tháng 8 năm 2018 trường TH Liêm Chính tổ chức hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè trực tuyến cho cán bộ, giáo viên các cấp THCS - TH - MN trên địa bàn phường.

Dưới đây là một số hình ảnh.

Đ/c: Lương Vĩnh Thanh ( Hiệu trưởng trường THCS Liêm Chính ) phổ biến nội quy.

Các đ/c cán bộ giáo viên tham gia buổi học rất nghiêm túc

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường