tin tức-sự kiện

Lễ tuyên dương thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Sáng ngày 22/05/2019 Liên đội nhà trường tôt chức

Lễ tuyên dương thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Một số hình ảnh buổi lễ.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Lđth Trần Hưng Đạo và Bùi Hằng, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nga Trần Thu, Yến Hoàng và Bùi Hằng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, màn hình

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Nga Trần Thu và Yến Hoàng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Yến Hoàng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

Tác giả: thliemchinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường