Ngay 16, 17/01/2017, nhà trường có 4 em tham gia thi cờ vua cấp TP; hai hs đạt 3điểm và hai hs đạt 2,5 điểm. Bốn em tham gia thi điền kinh và bật xa đạt điểm trung bình.

Dong chi Le Quang Thanh - chuyen vien PGD&DT dang kiem tra HDGG cua nha truong

Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường