Tin từ đơn vị khác

Tham gia văn nghệ tại chương trình CẶP LÁ YÊU THƯƠNG

Một số hình ảnh tại buổi đại hội:

 

Tác giả: thminhkhai

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường