Tin từ đơn vị khác

Một số hình ảnh các cầu thủ đội bóng đá nam liên đội nhà trường tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ IV

Một số hình ảnh tại buổi đại hội:

 

Tác giả: thminhkhai

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường