tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn tháng 2 năm học 2019 - 2020

          Công tác sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi người giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà còn là hoạt động tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác. Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức chuyên môn trong thực tiễn, những kỹ năng mềm dẻo trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh.

         Chiều ngày 12 tháng 02 năm 2020, Trường Tiểu học Liêm Chung đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường với chuyên đề “Góp ý về bộ SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” do tập thể giáo viên trong Hội đồng Sư phạm nhà trường cùng thực hiện. Toàn thể các cán bộ giáo viên của trường đã trao đổi và có những nhận xét, chia sẻ tích cực về hai bộ sách: “ Vì sự dân chủ và bình đẳng trong giáo dục và Cùng học để phát triển năng lực”.

Nội dung sinh hoạt chuyên môn lần này đã tập trung đến nội dung chương trình, cấu trúc, hình thức, kênh hình, kênh chữ của 2 bộ sách. Trong thời gian tới các đồng chí giáo viên sẽ tiếp tục học hỏi để tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thong mới. .

       Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn:

Tác giả: TH Liêm Chung

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường