tin tức-sự kiện

Trường TH Liêm Chung tham gia học tập chính trị hè 2018

        Ngày 03/8/2018, tất cả cán bộ, giáo viên của ba nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Liêm Chung tích cực tham gia học tập chính trị hè năm 2018 tại điểm cầu xã Liêm Chung.

        Sau đây là mộ số hình ảnh trong lớp học.

 

Tác giả: Trường TH Liêm Chung

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường