tin tức-sự kiện

Võ cổ truyền - nét tinh hoa cần giữ gìn và phát triển.

Võ cổ truyền – Nét tinh hoa cần được gìn giữ và phát triển.

             Võ cổ truyền là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dòng chảy lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc ta. Trong suốt quãng thời gian đó võ cổ truyền đã cùng với cha ông ta làm nên những chiến thắng oanh liệt trước những kẻ thù hùng mạnh, góp phần giữ gìn độc lập – hòa bình cho nhân dân. Võ cổ truyền Việt Nam là nét văn hóa độc đáo, thuần khiết của dân tộc Việt, nó được hun đúc và trưởng thành trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Và, qua những lần đó võ Việt, trí tuệ Việt luôn được vinh danh bằng những chiến thắng…

            Tập võ cổ truyền là để rèn luyện cơ thể, rèn luyện trí tuệ rất hữu hiệu. Và, đó còn là một cách để nhớ tới cội nguồn dân tộc. Để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, Trường tiểu học Liêm Chung thường xuyên tổ chức cho tất cả học sinh các khối lớp tập bài võ cổ truyền mỗi ngày, trong các giờ sinh hoạt giữa giờ. Các em học sinh rất hào hứng với các động tác của bài võ cổ truyền và nhất là các thế võ của bài võ cổ truyền. Sau đây là một số hình ảnh của học sinh toàn trường trong bài võ cổ truyền.

Tác giả: TH Liêm Chung

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường