tin tức-sự kiện

Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Liêm Chung nhiệm kỳ 2020-2023

        Thực hiện hướng dẫn số 23-HD/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn số 52-HD/TU, ngày 02/12/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Phủ Lý; kế hoạch số 26-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liêm Chung. Chi bộ trường Tiểu học Liêm Chung đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu r a được 3 đồng chí Đảng viên vào Ban Chi ủy. Trong Đại hội, các đồng chí đã sáng suốt lựa chọn bầu ra được 1 đồng chí Vũ Thị Tươi là Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Liêm Chung. Dưới sự chỉ đạo của BTCB nhà trường, các đồng chí đảng viên hãy phát huy sức mạnh đoàn kết nâng cao tinh thần trách nhiệm của Đảng viên, cùng nhau xây dựng học tập Chi bộ trường Tiểu học Liêm Chung ngày càng vững mạnh.

            Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Tác giả: TH Liêm Chung

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường