tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn

           Công tác sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi người giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà còn là hoạt động tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác. Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức chuyên môn trong thực tiễn, những kỹ năng mềm dẻo trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh. 
          Ngày 6/12/2017, Trường Tiểu học Liêm Chung tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: dự giờ, trao đổi và thống nhất phương pháp dạy học vận dụng thành tố tích cực của VNEN vào giảng dạy.
             Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy đang thực hiện giảng dạy tiết Tập đọc lớp 2.

 

Vận dụng thành tố tích cực của VNEN vào trong giảng dạy: Các em học sinh chia sẻ cách đọc trước lớp

 

 

 

Học sinh chủ động, hăng hái tích cực thamgia các hoạt động học tập.

 

Tác giả: Trường Tiểu học Liêm Chung

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường