Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Trường Tiểu học Liêm Chung

  • Địa chỉ: Xóm 6 - Liêm Chung - TP Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: thliemchung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263681397
TT Thông tin
1
Họ tên: Đinh Thị Bích Thuận
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: Dinhtbthuan@gmail.com
Điện thoại: 0912263312
2
Họ tên: Vũ Thị Tươi
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: th_liemchung_vuthituoi@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0857897972
3
Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Vị trí: Tổ trưởng Tổ 4+5
Email: c1liemchung.NguyenThiTuyetThanh@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0795082887
4
Họ tên: Đinh Thị Thủy
Vị trí: Tổ trưởng Tổ 2+3
Email: Thuyrc1liemchung.DinhThiThuy@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0976439588
5
Họ tên: Dương Thị Thu
Vị trí: Tổ trưởng Tổ 1
Email: c1liemchung.DuongThiThu@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0889047387