tin tức-sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM PHONG NHIỆM KỲ 2018 - 2020

Chiều ngày 06/01/2018, Chi bộ trường Tiểu học Liêm Phong đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ đã qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp tới, đồng thời bầu ra Ban Chi ủy của chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2020.

   Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2020 của chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên chi bộ trường Tiểu học Liêm Phong đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thể hiện qua các việc làm cụ thể, và các chỉ tiêu do Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 đề ra. 

  Đại hội kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi và sự quyết tâm cao thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020 của các Đảng viên trong Chi bộ nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI ĐẠI HỘI CHI BỘ

Tác giả: thliemphong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
Vui đến trường
GV TH Liêm Phong tham gia thi Tổng phụ trách giỏi