Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
Vui đến trường
GV TH Liêm Phong tham gia thi Tổng phụ trách giỏi
  

Tổ chức

  • Lãnh đạo trường

  • Địa chỉ: Thôn Yên Thống - xã Liêm Phong - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
  • Email: c1liemphong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513884879
TT Thông tin
1
Họ tên: Lại Thị Tuyết
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: laithituyet.nguyen@gmail.com
Điện thoại: 01248248203
2
Họ tên: Nguyễn Thị Khôi
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: minhkhoi11473@gmail.com
Điện thoại: 0987678458