Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
Vui đến trường
GV TH Liêm Phong tham gia thi Tổng phụ trách giỏi
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
12/KH-THLP
KHTHNVNH 2018 - 2019... Chi tiết
2018-09-19
10/KH-THLP
Kế hoạch KTNB năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-12
01/ pccm
Phân công chuyên môn... Chi tiết
2018-09-07
42/QĐ-THLP
Quyết định bổ nhiệm TT, TP CM, TT tổ VP... Chi tiết
2018-09-01
27/QĐ-THLP
Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn ph... Chi tiết
2018-08-24
37/KH-THLP
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ 1 NĂ... Chi tiết
2016-11-08
36/KH-THLP
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VI... Chi tiết
2016-11-04
01/GUTĐ-THLP
GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM GIỮA CH... Chi tiết
2016-10-15
06/KH-THLP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀYNĂM HỌ... Chi tiết
2016-10-10
05b/KHSD-BQTB-THLP
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ TRƯ... Chi tiết
2016-09-29
05 /KHTV-THLP
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016 - 20... Chi tiết
2016-09-29
01/KH-THLP
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -201... Chi tiết
2016-09-21
02/TB-THLP
4 BIỂU CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT ... Chi tiết
2016-08-26
12/KH-THLP
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG... Chi tiết
2016-03-04
12/KH- THLP
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ... Chi tiết
2016-02-19
31 /QĐ-THLP
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI KIỂM TRA CU... Chi tiết
2016-01-08
09/KH-THLP
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BHYT VÀ BHXH... Chi tiết
2015-11-27
07/QĐ-THLP
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN... Chi tiết
2015-09-16
15 /QĐ-THLP
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ATGT... Chi tiết
2015-09-16
03/KH-THLP
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN... Chi tiết
2015-09-09
08/QĐ-THLP
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN... Chi tiết
2015-09-09
02/QĐ-THLP
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN... Chi tiết
2015-08-26
02/TTr-TH
TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU VÀ BIÊN CHẾ Đ... Chi tiết
2015-03-11
01/KH-THLP
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -20... Chi tiết
2014-10-02
QD-THLP
QĐ Tthành lập HĐ thi đua khen thưởng- năm học 20... Chi tiết
2014-10-01
QD-THLP
QĐ Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2014-2... Chi tiết
2014-10-01
QD/THLP
“V/v Thành lập Ban sức khỏe trường học. Năm ... Chi tiết
2014-09-16
QD-THLP
Về việc thành lập hội đồng chấm kiểm tra kh... Chi tiết
2014-09-15
10/-TH
Về việc phân công chuyên môn năm học 2014 - 2015... Chi tiết
2014-08-26
09/QD-THLP
Về việc thành lập hội đồng kiểm tra nghiệp v... Chi tiết
2014-08-25
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
08/QD-THLP
Về việc thành lập hội đồng kiểm tra lại, th... Chi tiết
2014-08-11
07/QD-THLP
Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1,... Chi tiết
2014-07-02