Các phòng ban

  • BAN GIÁM HIỆU
  • Địa chỉ: Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Email: c1aliemson.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513887016
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn Anh
Năm sinh: 22/03/1973
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: anhtuan73@gmail.com
Điện thoại: 0914649464
Trình độ học vấn: DH sư phạm Hà Nội 2
2 Họ tên: Lại Thị Hán Anh
Năm sinh: 25/12/1972
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: laithihan1972@gmail.com
Điện thoại: 0912792512

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 122001