Thư viện ảnh

Album : ẢNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2018-2019(17/11/2018)


Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2012-2013(07/12/2014)


Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2013-2014(07/12/2014)


Album : ẢNH ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG CHUẨN SAU 5 NĂM(07/12/2014)


Album : BÓNG ĐÁ MINI 2015 - 2016(08/12/2015)


Album : ẢNH 20-11 NĂM HỌC 2015 - 2016(08/12/2015)


Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2015 - 2016(17/10/2016)


Album : ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC 2015 - 2016(22/03/2016)


Album : ẢNH VĂN NGHỆ CỤM LIÊM CẦN(10/12/2015)


Album : Ảnh các em HS dọn cỏ Nghĩa trang liệt sĩ(23/12/2015)