Bạn cần biết

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Phụ lục 1

 
PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TIẾT                        THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018-2019

 

Môn học

Tổng số

Tỷ lệ

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 

 

 

 

 

 

Toán

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

435

74,74

117

94

83

83

58

- Hoàn thành

147

25,26

28

42

30

19

28

- Chưa hoàn thành

0

0,00

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

484

83,16

125

108

90

93

68

- Hoàn thành

98

16,84

20

28

23

9

18

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

 

0

0

0

Đạo đức/GDLS

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

498

85,57

122

112

97

88

79

- Hoàn thành

84

14,43

23

24

16

14

7

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

0

Tự nhiên - Xã hội

394

100

145

136

113

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

333

84,52

122

112

99

x

x

- Hoàn thành

61

15,48

23

24

14

x

x

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

x

x

Khoa học

188

100

x

x

x

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

173

92,02

x

x

x

102

71

- Hoàn thành

15

7,98

x

x

x

0

15

- Chưa hoàn thành

0

0,00

x

x

x

0

0

Lịch sử & Địa lí

188

100

x

x

x

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

168

89,36

x

x

x

83

85

- Hoàn thành

20

10,64

x

x

x

19

1

- Chưa hoàn thành

0

0,00

x

x

x

0

0

Âm nhạc

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

404

69,42

99

105

77

56

67

- Hoàn thành

178

30,58

46

31

36

46

19

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

 

Mĩ thuật

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

402

69,07

106

105

76

56

59

- Hoàn thành

180

30,93

39

31

37

46

27

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

0

Thủ công, Kĩ thuật

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

487

83,68

122

112

97

87

69

- Hoàn thành

95

16,32

23

24

16

15

17

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

0

Thể dục

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

477

81,96

122

105

81

90

79

- Hoàn thành

105

18,04

23

31

32

12

7

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

0

Ngoại ngữ

582

100

145

136

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

240

41,24

77

42

73

25

23

- Hoàn thành

342

58,76

68

94

40

77

63

- Chưa hoàn thành

0

0,00

0

0

0

0

0

 


 

Tiếng dân tộc

0

 

0

0

0

0

0

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

0

 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành

0

 

 

 

 

 

 

 

- Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

301

 

0

0

113

102

86

Chia ra: - Hoàn thành tốt

285

 

 

 

98

102

85

 

- Hoàn thành

16

 

 

 

15

0

1

 

- Chưa hoàn thành

0

 

 

 

0

0

0

 

II. VỀ NĂNG LỰC

 

 

 

Tự phục vụ

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

494

84,88

118

117

97

90

72

 

- Đạt

88

15,12

27

19

16

12

14

 

- Cần cố gắng

0

0,00

 

0

0

0

0

 

Hợp tác

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

494

84,88

118

117

97

90

72

 

- Đạt

88

15,12

27

19

16

12

14

 

- Cần cố gắng

0

0,00

0

0

0

0

0

 

Tự học giải quyết vấn đề

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

424

72,85

118

105

83

52

66

 

- Đạt

158

27,15

27

31

30

50

20

 

- Cần cố gắng

0

0,00

0

0

0

0

0

 

III. VỀ PHẨM CHẤT

 

 

 

Chăm học chăm làm

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

506

86,94

122

117

97

95

75

 

- Đạt

76

13,06

23

19

16

7

11

 

- Cần cố gắng

0

0,00

 

0

0

 

0

 

Tự tin trách nhiệm

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

506

86,94

122

117

97

95

75

 

- Đạt

76

13,06

23

19

16

7

11

 

- Cần cố gắng

0

0,00

0

0

0

0

0

 

Trung thực, kỷ luật

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

506

86,94

122

117

97

95

75

 

- Đạt

76

13,06

23

19

16

7

11

 

- Cần cố gắng

0

0,00

0

0

0

0

0

 

Đoàn kết, yêu thương

582

100

145

136

113

102

86

 

Chia ra: - Tốt

506

86,94

122

117

97

95

75

 

- Đạt

76

13,06

23

19

16

7

11

 

- Cần cố gắng

0

0,00

0

0

0

0

0

 

IV. Học sinh HTCT lớp học/

582

0

145

136

113

102

86

 

HTCT lớp họ c, HTCT Tiểu học

 

0,00

145

136

113

102

86

 

Rèn luyện trong hè.

 

0,00

0

0

0

0

0

 

V. Khen thưởng

434

0

112

97

88

78

59

 

- Giấy khen cấp trường

     434

0

112

97

88

78

59

 

- Giấy khen cấp trên

 

0

0

0

0

0

0

 

VI. HSDT được trợ giảng

0

 

 

 

 

 

 

 

VII. HS.KTật không ĐG

0

 

 

 

 

 

 

 

VIII. HS bỏ học năm học

0

 

0

0

0

0

0

 

 


 

+ Nguyên nhân khác

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       HIỆUTRƯỞNG


NGƯỜI  LẬP BIỂU


Đào Thị Thu Thủy

 

Nguyễn Thúy Hòa

 
 

Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
HƯỚNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, HỎA HOẠN
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020
Xem thêm...