Bạn cần biết

Dự toán ngân sách 2019
Dự toán ngân sách 2019
DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Đơn vị :  Trường Tiểu học Liêm Tiết
Mã số ĐVSDNS: 1049552
Chương 622 Loại 070 Khoản 072 
Đơn vị tính: Đồng
Stt Nội dung Số tiền
     
A THU- CHI THƯỜNG XUYÊN  
I Phần thu  
1 Học phí  
2 Thu sự nghiệp khác  
II TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ                                                 3.156.249.000
  TN 0129: Chi thanh toán cho cá nhân                                                 2.930.778.000
  Mục 6000 : Tiền lương                                                 1.471.357.000
  Mục 6050 : Tiền công trả cho LĐTX theo Hđồng                                                    152.621.000
  Mục 6100 : Phụ cấp lương                                                    833.886.000
  Mục 6200: Tiền thưởng                                                        7.500.000
  Mục 6300 : Các khoản đóng góp                                                    449.846.000
  Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                                                      15.568.000
  TN 0130: Chi về hàng hoá,dịch vụ                                                    196.200.000
  Mục 6500 : Thanh toán dịch vụ công cộng                                                      16.200.000
  Mục 6550 : Vật tư văn phòng                                                      27.500.000
  Mục 6600:Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                                                      10.300.000
  Mục 6650: Hội nghị                                                        3.000.000
  Mục 6700: Công tác phí                                                      13.200.000
  Mục 6750: Chi phí thuê mướn                                                      78.000.000
  Mục 6900: Sửa chữa,duy tu tài sản phục vụ công tác CM…                                                      16.000.000
  Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành                                                      30.000.000
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình                                                        2.000.000
  TN 0132: Các khoản chi khác                                                      29.271.000
  Mục 7750 : Chi khác                                                      29.271.000
B CHI NGÂN SÁCH NN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN                                                                      -    
  TỔNG SỐ CHI NSNN NĂM 2019 (A.II+B)                                                 3.156.249.000
     Liêm Tiết, ngày 10 tháng 01 năm 2019
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT
       Kế toán                                            Trưởng phòng                                    Kế toán                         Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thu Hương                  Trịnh Xuân Thắng  Trần Thị Hà          Trần Thị Hồng Thắm
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH TP PHỦ LÝ
CB Phụ trách                                             Trưởng phòng
Nghiêm Thị Thu Hoài                                     Nguyễn Trung Dũng

Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...