Bạn cần biết

kế hoạch công tác tháng 9

       PHÒNG GD-ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Số:       /KH-THLT

 

 

 

Liêm Tiết, ngày 3 tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

 

Kính gửi:  Các tổ chuyên môn.

Căn cứ vào Kế hoạch công tác tháng 9 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch công tác trong tháng 9 năm học 2019-2020 tập trung vào các nội dung sau:

 A. Nhiệm vụ trọng tâm.

1. Tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trườngkhai giảng năm học mới đảm bảo đúng hướng dẫn và thể hiện không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của học sinh;

          2. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình các khối lớp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT;

          3. Ổn định phân công chuyên môn đối với các giáo viên mới chuyển về, biên chế các tổ chuyên môn, bầu tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn.

4. Xây dựng thời khóa biểu theo đúng chỉ đạo của các cấp; ổn định nề nếp đội.

5.. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Xây dựng các kế hoạch cho từng bộ phận

6.. Điều tra, cập nhật, xử lý thông tin trên phần mềm QLPCGD, XMC; Hoàn thiện hồ sơ phổ cập; Duyệt thống kê đầu năm học 2019 - 2020.

7. Xây dựng kế hoạch và triển khai họp phụ huynh đầu năm.

8. Tuyên truyền phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh.

9. Lấy ý kiến phụ huynh về việc triển khai dạy Kĩ năng sống ngoài giờ lên lớp.

10. Phát động, giáo dục học sinh nghiêm túc thực hiện luật giao thông đường bộ.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác phát triển và phổ cập.

1. Công tác phát triển:

          - Tiếp tục huy động 100% trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.

          - Giữ vững kế hoạch phát triển. Duy trì 17 lớp với 615 học sinh. .

-  Ổn định sĩ số ở tất cả các khối lớp ngay từ đầu năm học. Quản lý chặt chẽ  và duy trì sĩ số học sinh ở các khối lớp, không để học sinh bỏ học, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học.

2. Công tác phổ cập:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 123/KH-BCĐ PCGD-XMN ngày 05/8/2019 của Ban chỉ đạp PCGD-XMC thành phố Phủ Lý:

-  Phối hợp với các trường Mầm non, THCS trên địa bàn để thực hiện việc cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống phần mềm QLPCGD-XMC.

- Cùng với Trường THCS tham mưu với UBND phường (xã) ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ sổ sách đề nghị Ban chỉ đạo PCGD-XMC của thành phố kiểm tra, công nhận, công nhận lại đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2019.

- Cập nhật lê phần mềm (CSDL; SĐĐT) các em học sinh thuộc đối tượng chuyển đi, chuyển đến.

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:  

1. Giáo dục hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

  - Giới thiệu chủ đề năm học.

* Đối với học sinh:

 "THIẾU NHI THÀNH PHỐ

ĐOÀN KẾT, CHĂM NGOAN"

     *Đối với giáo viên

"Tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy học"

  Tuyên truyền giáo dục cho học sinh biết được truyền thống, nội quy của nhà trường; Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; tháng “An toàn giao thông”; Giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Tổ chức cho học sinh và phụ huynh kí cam kết chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ.

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh đuối nước... giáo dục làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

            - Thành lập, xây dựng kế hoạch hoạt động các Câu lạc bộ cho học sinh trên cơ sở khuyến khích, hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia hoạt động các câu lạc bộ về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các môn học  theo sở thích, sở trường... của từng học sinh;

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (CKTKN) từng môn học  và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông: 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời khoá biểu ở tất cả các khối lớp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ tuần 1 đến hết tuần 3 (Từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019). Sắp xếp thời khóa biểu ở cả buổi 1 và buổi 2 hợp lí, khoa học

đ/c Hiệu phó nộp về Phòng GD&ĐT ngày 20/9/2019.

           Lưu ý: Một số tiết học cần có ở buổi 2

            + Hoạt động trải nghiệm từ khối 1 đến khối 5 dạy 2 tiết/tuần (1 tiết thay vào tiết HĐNGLL và 1 tiết thực hành được dạy trong tiết Sinh hoạt lớp cuối tuần)

            + Giáo dục KNS 1 tiết/tuần từ khối 1 đến khối 5: Dạy theo các tài liệu: Bài tập thực hành Kĩ năng sống; Em thực hành An toàn giao thông; Quyền và bổn phận của chúng em...:

            + Tiết đọc thư viện: ít nhất 1 tiết/tháng/1 lớp

            + Tiết luyện toán, luyện Tiếng Việt ở buổi 2 của năm học trước thay bằng Toán-PTNL hoặc Tiếng Việt-PTNL...

- Thực  hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo  hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016 trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại của năm học trước;

-Yêu cầu giáo viên soạn bài theo đúng mẫu giáo án phát triển năng lực mà Phòng GD-ĐT đã triển khai trong năm học 2018-2019.

- Khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ môn học, các sân chơi trí tuệ trên mạng Internet: Olympic toán; IOE; OSE, Trạng nguyên Tiếng Việt.... ngay từ đầu năm học;

Nhà trường xây dựng kế hoạch SH chuyên môn các tháng, các tổ xây dựng KH SH CM các tháng nộp về nhà trường vào đầu tuần 2 của tháng.

Các đ/c GV nộp đăng kí dạy theo PP BTNB trong các tiết TNXH và Khoa học.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.

          - Quan tâm đến công tác y tế học đường, kiểm tra về thời hạn sử dụng thuốc trong tủ thuốc của nhà trường, bổ sung thuốc theo danh mục cho phép, các dụng cụ sơ cứu học sinh cho phòng y tế của đơn vị;

- Tuyên truyền phụ huynh học sinh những ưu điểm của công tác BHYT học sinh.

            - Thực hiện 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế; Thực hiện thu BHYT học sinh lớp 1 trong tháng 9. Mức thu: 46 935 đồng/ tháng.

Lớp 1: thu 15 tháng  = 704 25 đồng /1 em (đối với những em có ngày sinh từ 30 tháng 9 /2013 trở về trước). HS lớp 1, sinh ngày 01/10/2013, mức đóng bằng 14 tháng = 657 090 đồng/em..... Các lớp 2,3,4 sẽ thu sau khi họp PHHS, mức thu: 563 220 đồng/ em.

- Chỉ đạo giáo viên dạy thể dục kết hợp với TPT Đội dạy bài thể dục buổi sáng, giữa giờ chống mệt mỏi, bài võ cổ truyền dân tộc vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổng phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động giữa giờ đảm bảo khoa học cho học sinh.

- Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, về sinh trường lớp sạch, đẹp. Biết phòng bệnh theo mùa, phòng bệnh học đường.

Thành lập câu lạc bộ thể thao gồm các đội tuyển bóng đá nhi đồng, cờ vua, bóng bàn, ... Đưa các câu lạc bộ này đi vào hoạt động.

Nhà trường xây dựng KH "xấy dựng trường học TT-HSTC" " KHHĐ NGLL"

4. Công tác Đoàn, Đội

- Kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động đội, các chi đội, chùm sao, đội sao đỏ, sao an ninh... hoạt động ngay từ đầu năm học; Kế nạp vào đội những em HS khối lớp 4 chưa được kết nạp.

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đội ca đảm bảo đúng nhạc và hát trên nền nhạc có lời; dạy cho học sinh thuộc các bài hát, múa theo quy định. Đưa các hoạt động của tổ chức Đội đi vào nền nếp và có hiệu quả;

  - Thực hiện nghiêm túc các buổi tập thể dục giữa giờ và các hoạt động tập

thể ngay từ đầu năm học;

Triển khai phong trào kế hoạch nhỏ 3000 đ/ 1 tháng/ 1 học sinh. Hình thức thu gom phế liệu.

            III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

            1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

          - Thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 17/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học và Hướng dẫn sô 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở Giáo dục phổ thông.

          Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng trường tiểu học nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          2. Công tác thư viện:

- Rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện, xây dựng lộ trình, chuẩn bị các điều kiện phát triển thư viện, tổ chức các hoạt động của thư viện kịp thời, đạt hiệu quả.

- Làm tốt công tác thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện theo mô hình Thư viện thân thiện

- Đảm bảo 100% giáo viên có đủ Sách nghiệp vụ, 100% học sinh có đủ Sách giáo khoa ngay từ đầu năm học.

Triển khai tiết đọc thư viện mối tháng 1 tiết/ lớp.

Mỗi lớp xây dựng 1 tủ sách đạo đức.

IV.  CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ:

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

- Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT mới.

- Các đ/c giáo viên đăng kí bài dạy môn TNXH và Khoa học theo PPBT nặn bột nộp về đ/c PHT vào ngày kí duyệt GA.

Các tổ chuyên môn dựa vào KHBDTX chủ  động xây dựng các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn các tháng VD: Vận dụng PPBTNB; Dạt tập làm văn theo đề mở, Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Dạy MT theo PP Đan Mạch, Đáng giá HS theo TT 22/2016; Ra đề kiểm tra định kì theo TT 22/2016......

          -  Sinh hoạt chuyên môn cấp trường (Tuần 1: Chuyên đề Dạy học theo PPBTNB giao tổ 2,3 thực hiện.)

          -  Cấp tổ tuần 2,3 theo kế hoạch của tổ.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với 100% CBQL, GV trong các nhà trường.  

Xây dựng, ra quyết định ban hành quy chế chuyên môn.   

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của nhà trường và duyệt với Phòng GD&ĐT;

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và các bộ phận xây dựng kế hoạch và duyệt với ban lãnh đạo.  

- Xây dựng các loại kế hoạch bộ phận đầu năm (Ban LĐ)

          - Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm việc dạy thêm - học thêm trái quy định.

          - Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục. Vận động mọi cán bộ giáo viên tực hiện phong trào ứng sử văn hóa trong trường học.

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình sữa học đường theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND thành phố (10 trường).

          - Thực hiện tốt công tác báo cáo, đảm bảo chính xác; đúng thời gian quy định.

 

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa công sở theo quy chế ứng xử tại đơn vị.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đóng góp vào dự thảo quy chế chuyên môn và quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị.

Chỉ đạo cán bộ giáo viên hưởng ứng cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Cuộc thi tìm hiểu BLLĐ năm 2012 và luật BHXH năm 2014.

Chuẩn bị Hội nghị công chức viên chức đầu năm.

 VI. QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP.                

            CV số 900- UBND TP Phủ Lý V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời điểm Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.

CV số 882 - UBND TP Phủ Lý- V/v đảm bảo các điều kiện khai giảng năm học mới.  

CV số 479 /Trung tâm kiểm soát bệnh dịch tỉnh Hà Nam Vv Tăng cường PC dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường.

CV số 680/PGDĐT Phủ Lý V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

CV số 540 /UBND TP Phủ Lý V/v đôn đốc thực hiện và giao chỉ tiêu bài viết "Tìm hiểu BLLĐ năm 2012, luật BHXH năm 2014".

KH 136- Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết trung thu   

Chỉ thị số 07 /CT -UBND tỉnh Hà Nam V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.        

 MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 9/2019

 

          1. Tổ chức Khai giảng năm học mới vào sáng ngày 05/9/2019;

            2. Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học;

          3. Họp Hiệu trưởng vào sáng ngày 25/9/2019;

          4. Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

                        (Thời gian thông báo sau)

 

          Trên đây là những công việc chính cần triển khai, thực hiện trong tháng 9/2019. Phòng GD& ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo./.

 

   Nơi nhận:                                                                   

   - Như kính gửi (để thực hiện);                                             

   - Lãnh đạo PGD&ĐT(để chỉ đạo);

   - Lưu:  VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...