Bạn cần biết

Kế hoạch tuyển sinh 2019-2020

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TIẾT

 

Số: 56./KH-THLT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Liêm Tiết, ngày 25 tháng 6  năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020

                                                                                                                                        

 

Thực hiện hướng dẫn số 458/PGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Phủ Lý về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch phát triển và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Liêm Tiết đã được cấp trên phê duyệt;

Trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã và một số học sinh của xã Liêm Cần đã được cấp trên phê duyệt vào học lớp 1 năm học 2019-2020 tại trường Tiểu học Liêm Tiết.

2. Thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định về độ tuổi đối với học sinh vào học lớp 1, đảm bảo quy mô phát triển và điều kiện cơ sở vật chất, phòng học của nhà trường.

3. Tuyển sinh đảm bảo kế hoạch của nhà trường, không tuyển sinh học sinh không thuộc vùng tuyển để đảm bảo giữ vững quy mô học sinh với các trường khác trong cùng cấp học.

4.Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan, hợp lý, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

5.Duy trì và nâng cao kết quả, chất lượng công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Có 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào học lớp 1.

II. QUY ĐỊNH VÙNG TUYỂN SINH: Địa bàn xã Liêm Tiết 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển.

2. Điều kiện xét tuyển đối với học sinh vào học lớp 1:

+ Học sinh có độ tuổi sinh từ năm 2013 trở về trước chưa ra học lớp 1, thực hiện theo quy định tại Điều 40 Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Học sinh đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung. Nếu có học sinh không học qua lớp mẫu giáo 5 tuổi, vẫn tuyển sinh, nhà trường sẽ tổ chức kế hoạch bồi dưỡng một số kiến thức, nề nếp thói quen cần thiết trong hè để trẻ tiếp cận và học tốt chương trình lớp 1 khi vào năm học mới.

IV. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH:

1. Tuyển sinh theo đúng vùng tuyển sinh đã được quy định. 

2. Học sinh đang cư trú, sinh sống thường xuyên tại xã Liêm Tiết, một số học sinh hiện đang tạm trú tại xã Liêm Tiết 

V. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  

Tổng số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019- 2020 gồm tổng số theo điều tra: 116 học sinh trong tuyến.

VI. THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH:

1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/7/2019.

2. Địa điểm tuyển sinh: Tại khu trung tâm trường Tiểu học Liêm Tiết.

3. Thời gian báo cáo PGD về kết quả tuyển sinh: Ngày 30/7/2019.

VII. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

1. Hồ sơ học sinh:

- Đơn xin vào học (do cha mẹ các cháu đứng tên).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ: 02 bản (Để nộp).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non ( Nếu HS đã qua lớp Mầm non - Để nộp).

2. Hồ sơ duyệt tuyển sinh của trường:

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020.

- Thông báo tuyển sinh.

- Biên bản xét tuyển.

- Tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh.

- Danh sách học sinh đã tuyển.

VIII. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH:

1. Thành lập Hội đồng:

          - Hội đồng tuyển sinh của trường do Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý ra Quyết định thành lập.

          - Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng; Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng; Thư ký và các ủy viên là giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020, kế toán, thủ quỹ của trường.

          2.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

+ Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách người học;

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT; 

+  Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.

IX. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Đảng ủy – UBND xã để tranh thủ sự chỉ đạo; Lập kế hoạch, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu kế hoạch; Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh của xã; gửi Thông báo tới từng thôn, xóm, niêm yết tại trường và trụ sở UBND xã trước ngày 28/6/2019.

2. Hội đồng tuyển sinh nhà trường:

Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học (nếu có);

Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn xã đã được phân công.

Phối kết hợp với Công an xã, trưởng thôn, để đảm bảo chính xác mọi thông tin đối tượng để xét tuyển;

Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo đúng quy định.

BGH yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 -2020./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng  ủy xã;              Để

- UBND xã;                                       báo

-  Phòng GD&ĐT;                                      cáo

- Lưu: VT.

 

 

     HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

 

Các tin khác
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...