Tin tức/(Trường Tiểu học Phù Vân)/Tiểu học/
BÁO CÁO TỔNG KẾT Hội giảng - Hội thi 'Giáo viên dạy giỏi' cấp trường Năm học 2016-2017

 

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Số: 85/BC-THPV                                    Phù Vân, ngày 10  tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Hội giảng - Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường

Năm học 2016-2017

 

          Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

          Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2016-2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

          Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

          Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội giảng - Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân.

          Trường Tiểu học Phù Vân xin trân trọng báo cáo tổng kết - đánh giá kết quả Hội giảng - Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường như sau :

1. Chuẩn bị :

- Tổ chức học tập lại Thông tư  số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Giáo viên tự đăng kí tham gia thi Giáo viên giỏi và Hội giảng.

          - Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng Kế hoạch Hội giảng - Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường chi tiết, cụ thể triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên. Chuẩn bị nội dung kiểm tra năng lực và sự hiểu biết của giáo viên.

2.  KÕt qu¶:

* Ưu điểm:

- Phần kiểm tra năng lực và những hiểu biết: Giáo viên cơ bản đã nắm được Điều lệ giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nắm được những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học: Phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh; mô hình trường học mới Việt Nam; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; nắm chắc cách đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT.

 - Bản sáng kiến kinh nghiệm cơ bản đã chọn được đề tài thiết thực phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Hình thức văn bản, bố cục đảm bảo theo đúng quy định theo mẫu mới năm học 2015-2016, bước đầu có đầu tư vào nghiên cứu đưa ra những biện pháp phù hợp cải tiến, thực hiện và dự kiến được khả năng ứng dụng của sáng kiến.

- Về  giờ giảng :

+ 100% giáo viên tham gia thực hiện theo đúng thời gian của Ban tổ chức Hội thi đã đặt ra, nhiều giáo viên có ý thức rất cao trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng như thiết kế các hoạt động, cách tổ chức các hoạt động dạy học hợp lý phù hợp với nội dung của từng đơn vị kiến thức đạt mục tiêu của bài.

+ Nội dung kiến thức: Các tiết dạy đều đã xác định được mục tiêu của bài dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tổ chức cho học sinh nắm kiến thức có hệ thống, chính xác và đầy đủ, biết dựa vào kiến thức cũ, những hiểu biết thực tế của học sinh để dẫn dắt vào bài mới, các tiết học theo mô hình VNEN đã thực hiện tốt hoạt động khởi động chơi trò chơi học tập để kết nối vào bài mới; Nhiều tiết dạy đã quan tâm đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh phù hợp với từng đối tượng,

+ Kĩ năng Sư phạm: Các tiết dạy đều đi đúng tiến trình lên lớp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương đối hợp lí; các tiết dạy TN-XH, Khoa học đã áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” tương đối nhuần nhuyễn thực hiện rõ 5 bước lên lớp, các tiết chuyên ngành Âm nhạc, Thể dục, Tiếng Anh, Mĩ thuật đã thể hiện rõ phương pháp đặc thù của bộ môn, đặc biệt môn Mĩ thuật đã biết thực hiện theo phương pháp Đan Mạch với các quy trình phù hợp với chủ đề; Nhiều tiết đã biết đưa những thành tố tích cực của VNEN vào các tiết dạy, như khởi động để kết nối kiến thức cũ với kiến thức mới, biết giao việc phù hợp để học sinh tự học; sử dụng giáo án điện tử thành thạo có tác dụng hỗ trợ việc giảng dạy của giáo viên và hấp dẫn với học sinh. Phân bố thời gian cho từng hoạt động hợp lí, lời nói rõ ràng, mạch lạc, chữ viết ngay ngắn trình bày bảng tương đối hợp lí. Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT bằng những lời lẽ động viên khích lệ học sinh, không làm tổn thương học sinh, quan tâm nhiều đến việc đánh giá học sinh thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Thái độ sư phạm: Giáo viên đã biết quan tâm đến học sinh, đối xử công bằng với các em; tác phong nhẹ nhàng, đĩnh đạc.

+ Hiệu quả giờ dạy, hoạt động của học sinh: Học sinh có hứng thú tham gia vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức, hiểu và vận dụng, trải nghiệm những điều vừa học vào làm bài tập thực hành, biết sử dụng đồ dùng học tập, các công cụ học tập, học sinh tự học cá nhân, cặp đôi, nhóm lớn, biết chia sẻ, giao lưu trong các hoạt động; Học sinh lớp 2,3 đã thực hiện theo 10 bước học tập của VNEN thành thạo, biết tự học thực hiện theo đúng lô gô trong tài liệu hướng dẫn học, biết đánh giá theo mục tiêu của bài học.

* Hạn c:hế :

- Sáng kiến kinh nghiệm: Nhiều bản chưa thật sự đầu tư, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, nội dung của một số phần chưa cụ thể chưa sát với thực tế, các biện pháp đưa ra chưa thật sự có tính khả thi, thiếu ví dụ phân tích, đối chứng chưa có sức thuyết phục.

- Về giờ dạy :

+ Kiến thức ở một số tiết khai thác chưa sâu, còn nhầm lẫn khái niệm: Động vật sống dưới nước với loài vật sống dưới nước ở tiết TN-XH lớp 2, ở 1 số tiết kiến thức trọng tâm của bài chưa được khắc sâu. Phần điều chỉnh hướng dẫn học của tiết TNXH lớp 2 chưa phù hợp, không giúp học sinh tự học dễ hơn.

+ Kĩ năng sư phạm: Sự dẫn dắt chuyển ý chưa liền mạch còn rời rạc, xử lí tình huống trên lớp chưa được khéo léo, sử dụng đồ dùng dạy học còn lạm dụng (sử dụng quá nhiều băng giấy để gắn lên bảng lớp), áp dụng công nghệ thông tin chưa thật sự thành thạo (kết hợp giữa bảng phấn và trình chiếu không hợp lí); đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 chưa toàn diện đầy đủ cả 3 nội dung, giáo viên chưa biết đặt câu hỏi để giúp học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn theo nội dung phát triển năng lực và phát triển phẩm chất. Các tiết dạy học theo mô hình trường học mới kĩ năng quan sát, hỗ trợ học sinh học tập còn hạn chế.

+ Thái độ, cử chỉ của giáo viên ở 1 số tiết chưa thật sự gần gũi thân thiện với học sinh.

- Về Ban giám khảo: Các thành viên của Ban giám khảo làm việc theo đúng Kế hoạch, tuân thủ đúng sự chỉ đạo của Ban tổ chức Hội thi, đánh giá giờ dạy theo đúng tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy

* Kết quả cụ thể :

- Tổng số giáo viên tham gia Hội thi GV dạy giỏi: 22 đ/c trong đó có 17/22 giáo viên đạt GV dạy giỏi, đạt tỉ lệ : 17/22= 77,27%

(có danh sách kèm theo)

T.số GV

T.Số GV dự thi

Kết quả giờ dạy ( SL; %)

Số GV giỏi      (SL;%)

Ghi chú

Giỏi

Khá

TB

Yếu

26

22

27/44=61,36%

17/44=38,64%

0

0

17/22=77,27%

 

- Tổng số giáo viên tham gia Hội giảng :  3 đ/c mỗi giáo viên tham gia dạy 1 tiết trong đó : + Giỏi :  1/3 = 33,33%

                      + Khá : 2/3 = 66,67%

+ Đánh giá chung:

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng hướng dẫn Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Cán bộ giáo viên tham gia nhiệt tình với ý thức cao. Đây thực sự là 1 đợt sinh hoạt chuyên môn thiết thực, là dịp để mỗi giáo viên được thể hiện năng lực trình độ chuyên môn của mình đồng thời cũng là dịp để giáo viên được trao đổi, góp ý, học hỏi về phương pháp cách thức tổ chức các hoạt động khi lên lớp, đã bước đầu làm quen với phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo 5 bước của mô hình trường học mới (VNEN) với lớp 2,3 và thực hiện tốt 5 bước của phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học và Tự nhiên-Xã hội; áp dụng dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch phù hợp với chủ đề, các quy trình dạy học; Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, đánh giá chính xác khách quan kết quả của mỗi giáo viên và chọn cử 3 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, gồm các môn Khoa học, Mĩ thuật, Âm nhạc.

          Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận :

 - Phòng GD&ĐT TP

 - Phó HT

 - Lưu VP

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Trần Thị Kim Phụng

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016-2017

(Kèm theo QĐ số:86/QĐ-THPV ngày 10 tháng 11  năm 2016 của Hiệu trưởng

trường Tiểu học Phù Vân)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy lớp

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

1A

 

 1.  

Lại Thị Kim Hoa

Giáo viên

1B

 

 1.  

Đoàn Thị Châm

Giáo viên

1C

 

 1.  

Bùi Thị Thẩm

Giáo viên

Âm nhạc

 

 1.  

Dùi Thị Dung

Giáo viên

Mĩ thuật 

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên

2D

 

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Nhàn

Giáo viên

2C

 

 1.  

Hoàng Thị Thúy Hằng

Giáo viên

3A

 

 1.  

Lê Thị Hoa Phượng

Giáo viên

3B

 

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

3D

 

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

3C

 

 1.  

Trần Thị Thương Huyền

Giáo viên

4C

 

 1.  

Trương Thị Thu Nam

Giáo viên

5A

 

 1.  

Đỗ Thị Lành

Giáo viên

4A

 

 1.  

Mai Thị Hồng Phúc

Giáo viên

5C

 

 1.  

Lại Thị Thuyết

Giáo viên

Tiếng Anh

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên

Tiếng Anh

 

 

(Danh sách này có 17 người)

 

Tác giả: thphuvan
http://hanam.edu.vn/data/14569903003484399729/tintuc/files/12.2016/Bao cao tong ket HOI GIANG.doc
https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
HƯỚNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, HỎA HOẠN
 • Ba công khai
 • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020

Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách kho bạc quý I năm 2020
Xem thêm...