Tin tức/(Trường Tiểu học Liêm Tiết)/Tiểu học/
Kế hoạch triển khai mô hình trường học mới Việt Nam

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TIẾT

 

KH số: 106 /THLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Liêm Tiết, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam  VNEN

Năm học 216-2017

 

 

Căn cứ công văn số 4068/BGD ĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 1341/SGD ĐT -GDTH ngày 09/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017;

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Phủ lý,

Trường Tiểu học Liêm Tiết xây dựng kế hoạch chuyên môn chỉ đạo việc thực hiện dạy -học theo mô hình VNEN năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I.Mục đích yêu cầu:

     Tiếp tục thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam đối với khối 2+3, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh. Thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường . Chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đối với các khối còn lại có thể áp dụng những mặt ưu điểm của mô hình vào giảng dạy đối với các môn học hoặc một phần của tiết học.

     Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) tập trung đổi mới hoạt động giáo dục và hoạt động sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học.

          II.Đặc điểm tình hình.

1.Thuận lợi:

Năm học 2015-2016, nhà trường đã tiến hành thực hiện thí điểm mô hình VNEN đối với khối 2.

Sang năm học 2016-2017 trường TH Liêm Tiết  được Lãnh đạo ngành GD&ĐT thành phố Phủ Lý, Sở GD&ĐT Hà Nam, tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới VNEN cho đối tượng học sinh khối 2+3. Đây là một mô hình trường học mới mang tính ưu việt cao; nhằm giáo dục toàn diện kỹ năng sống, kỷ năng giao tiếp, nghe nhìn, phán đoán, phân tích dự báo, tính tổ chức, tính kỷ luật cao cho học sinh.

Qua 1 năm thực hiện áp dụng mô hình VNEN vào giảng dạy ở khối 2 kết quả cho thấy giáo viên đã áp dụng thành thạo 5 bước dạy học của giáo viên. Giáo viên đã phần nào tự tin hơn trong giảng dạy, học sinh khối 3 đã thành thạo với 10 bước học tập.
           Sang năm học này, đội ngũ giáo viên được tập huấn bài bản, kĩ lưỡng ngay từ đầu thánh 8.

Ban lãnh đạo nhà trường có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công việc. Tổ trường chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy làm việc theo kế hoạch, nhiệt tình, ham học hỏi.

Học sinh được cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn học.

Cơ sở vật chất đáp ứng được theo yêu cầu của mô hình trường học mới VNEN.

Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ nhà trường trong công tác giáo dục.

2.Khó khăn:

Một số học sinh khối 2 còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trong  giao tiếp. Kĩ năng điều khiển nhóm của nhóm trưởng còn yếu đòi hỏi giáo viên phải giúp đỡ tận tình, tỉ mỉ.

Sĩ số học sinh trên lớp đông ( 35 em/ trên lớp) , diện tích phòng học lại hẹp nên khó khăn trong việc kê bàn để học theo nhóm và việc kiểm tra kết quả học của các nhóm..

III. Nội dung cụ thể:

1. Đối với những lớp thực hiện dạy học theo mô hình VNEN

a. Chỉ đạo khối 2+3 thực hiện dạy học theo mô hình VNEN

- Quy mô số lớp, số lượng học sinh khối 2+ 3 năm học 2016-2017:
- Số lớp:   6 lớp ( 3 lớp 3 và 3 lớp 2)
- Số học sinh:   Khối 2: 107 em; khối 3:  90 em.

b. Đội ngũ CB-GV tham gia chỉ đạo, giảng dạy khối 2+3  năm học 2016-2017.
         
-Thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô hình trường học mới VNEN cấp trường gồm: Hiệu trưởng,  P.Hiệu trưởng, 3 đồng chí Tổ trưởng Chuyên môn, 1 đồng chí Tổ trưởng văn phòng. Giáo viên  dạy khối 2+3 trẻ khỏe, nhiệt tình và có năng lực trình độ chuyên môn,  tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo (Triển khai trong cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2016).
          - Tham gia tập huấn (Theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam, của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý.)
c. CSVC phục vụ triển khai mô hình trường học mới VNEN.
          - Chuẩn bị 6 phòng học bao gồm:
       + Bàn ghế 2 chổ ngồi theo quy định;
       + Trang trí nội thất 6 phòng học theo quy định. ( 3 phòng đã được trang trí từ năm học 2015-2016), săng năm học 2016-2017 trang trí tiếp 3 phòng ở khối 2. Kinh phí dự trù 5.000.000đ/ phòng học ( Trang trí trong 2 năm từ năm 2015-2016 đến năm 2016-2017). Kinh phí dựa vào công tác xã hội hóa giáo dục. Các phòng được trang trí hoàn thành trước 20/8.

Bao gồm:

Tủ thư viện

Góc học tập ( Toán, Tiếng Việt, TNXH, cộng đồng )

Bản đồ cộng đồng

Cây sinh nhật

Hòm thư bạn bè

Hồm thư điều em muốn nói.

Sơ đồ hội đồng tự quản

Bảng theo dõi chuyên cần.

Nội quy lớp học

10 bước học tập

        + SGK phục vụ giảng dạy của GV:   8 bộ
        + SGK của học sinh: đủ mỗi học sinh một bộ

d. Công tác tuyên tuyên truyền.
         
- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, kế hoạch triển khai mô hình trường học mới VNEN, Tác dụng của  mô    hình trường học mới trong việc giáo dục học sinh để phụ huynh học sinh và nhân dân được biết (  Nhờ Ban văn hóa  địa phương thông tin qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương).
          - Tổ chức họp phụ huynh khối 2+3: Thông báo chủ   trương này của Bộ, của Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý; tuyên  truyền tính ưu việt của mô hình trường học mới này đến tận phụ huynh học sinh (Thời   gian dự kiến tổ chức họp phụ huynh khối 2 + 3, từ 10-15/ 8/2016).
          - Đăng trên trang Web của trường các công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục, sở Giáo dục Hà Nam, Phòng Giáo dục Thành phố Phủ Lý, kế hoạch của Nhà trường về triển khai thí điểm mô hình trường học mới VNEN.
đ. Chỉ đạo chuyên môn đối với khối 2+3.

 Phân công những giáo viên trẻ, khỏe, có năng lực chuyên môn tham gia dạy VNEN khối 2+3. Phân công đồng chí Cúc và đồng chí Thùy theo lớp lên lớp 3. Đồng chí Hằng ở lại dạy lớp 2 làm nòng cốt cho năm học 2016-2017 đối với khối 2.

Chỉ đạo giáo viên khối  2+3 tích cực trong công tác sinh hoạt chuyên môn từ việc thành lập hội đồng tự quản học sinh, việc hỗ trợ hội đồng tự quản hoạt động đến việc hướng dẫn học sinh học tập trên lớp ngay từ 15/8. Giáo viên có kinh nghiệm trao đổi chia sẻ với giáo viên mới về cách thành lập hội đồng tự quản học sinh, hỗ trợ học sinh học tập, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập.

Chỉ đạo giáo viên khối 2+3 tích cực dự giờ đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi chuyên môn.

Chỉ đạo giáo viên khối 2+3 soan giáo án các môn còn lại cũng áp dụng mô hình VNEN. 100% các lớp khối 2+3 đều có loogo rời để dạy các môn còn lại ( Đạo đức, hát nhạc, thủ công...).

Ngay từ đầu tháng 8 tổ chức cho giáo viên tập huấn phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. Đối với các khối đặc biệt là giáo viên khối 2+3 theo lịch của Phòng Giáo dục.

Các môn học ( Trừ môn Toán, Tiếng Việt, TNXH ) đều phải soạn giáo án theo mô hình VNEN, gắn các lôgô  vào các hoạt động.

Khi dạy, giáo viên có thể lựa chọn vận dụng 1 số phương pháp dạy học truyền thống phù hợp với tiết dạy, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình để khắc phục mặt hạn chế của Mô hình VNEN. Giáo viên cũng có thể  điều chỉnh nội dung các hoạt động để giúp cho học sinh lớp mình học tập một cách tốt hơn, hiệu quả hơn.

2. Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học theo mô hình VNEN.

Chỉ đạo khối 1; và khối 4 ; 5 từng bước tiếp cận với mô hình VNEN. Thực hiện trang  trí không gian lớp học  ( Yêu cầu không tốn kém, cầu kì và phải thiết thực, đạt hiệu quả cao trong dạy học. Không thu tiền của phụ huynh mà bằng hình thức xã  hội hóa giáo dục.) Việc trang trí này đã được thực hiện trong năm học 2015-2016, sang năm học này chỉ bổ sung những công cụ, bảng biểu đã hỏng hoặc cần thiết phục vụ cho việc dạy học.

Chỉ đạo tổ chuyên môn khối 1 và 4+ 5 thảo luận đi đến thống nhất nội dung trang trí không gian lớp học theo mô hình VNEN

Gợi ý nội dung trang trí:

Sơ đồ Hội đồng tự quản học sinh

Cây sinh nhật.

Nội quy lớp học

Bảng theo dõi chuyên cần học sinh

Hòm thư bạn bè......

          Các tổ chuyên môn thảo luận, đăng kí các bài, các môn có thể áp dụng dạy theo mô hình VNEN. Soạn giáo án, đưa logo vào giáo án, cho học sinh bước đầu làm quen với mô hình VNEN, quy định mỗi tuần có ít nhất 1 tiết dạy áp dụng mô hình VNEN,  Cá nhân mỗi giáo viên đặng kí bài dạy áp dụng Mô hình VNEN và nộp về ban lãnh đạo nhà trường vào ngày 15 tháng 9.

          100% các lớp khối 1 và 4+5 cũng phải có logo rời để dạy các tiết áp dụng mô hình VNEN. Có thể áp dụng cả bài hoặc 1 hoạt động theo mô hình VNEN.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai mô hình trường học mới việt Nam của trường Tiểu học Liêm Tiết. Để nhà trường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2016-2017 theo tinh thần chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ lý, kính mong Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố phủ lý quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo để trường TH Liêm Tiết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ngành giao.
                                                                                                 Người lập kế hoạch

 

 HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

   Trần Thị Hồng Thắm                                                           Nguyễn Thúy Hòa 

Tác giả: Nguyễn Thúy Hòa

Xem thêm

https://youtu.be/gnp5BcNx9dg
Mủa trung thu
Vũ điệu rửa tay
Hoa nắng bục giảng
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

chất lượng giáo dục cuối năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019- TH LIÊM TIẾT

Thực hiện kế hoạch số 297/KH-PGDĐT về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường TH Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

Dự toán ngân sách 2018

Dự toán ngân sách 2018

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.
Xem thêm...