Thắp sáng tương lai

Tin từ đơn vị khác

Liên đội Trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018-2019
<p>Ng&agrave;y 18/10/2018 Li&ecirc;n đội trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức Đại hội li&ecirc;n đội bầu ra ban chấp h&agrave;nh li&ecirc;n đội mới gồm 7 đội vi&ecirc;n xuất sắc tại c&aacute;c chi đội.</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh tại đại hội</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0086_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0087_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0089_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0101_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0113_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/Dai%20hoi%20lien%20doi/IMG_0116_600x450.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p>
Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường