Thắp sáng tương lai

giới thiệu

Trường được xây dựng cách đây trên 50 năm, năm 1976 sát nhập với trường cấp 2 Liêm Túc thành trường cấp 1,2 Liêm Túc, Năm 1991 tách từ trường cấp 1,2 Liêm túc với tên Trường Tiểu học Liêm Túc. Diện tích khuôn viên trường hẹp ( 5431 m2  trong đó có 3791m2 đã vượt lập), với cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn; Năm 1994 được tổ chức Plan tài trợ xây được 10 phòng học, văn phòng, phòng giám hiệu. Năm 2010 đã xây dựng mới được 4 phòng học và khu hiệu bộ nên tới nay có 15 phòng học, 1 phòng thư viện, 1 thiết bị và các phòng chức năng. Tháng 8/2010 nhà trường được UBND tỉnh Hà Nam quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường