Thắp sáng tương lai

Tổ chức

  • Phụ trách chung
  • Địa chỉ: Trường Tiểu học Liêm Túc
  • Email: c1liemtuc.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513887009
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Thị Loan
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: loanhn75@gmail.com
Điện thoại: 01239440612
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường