Bạn cần biết

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HIỆN CÓ CỦA ĐƠN VỊ

Năm học 2016 - 2017


 

 

 

 Phân
 loại

Số
hiện có

Chi tiết

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn lúc vào ngành

Trình độ
chuyên môn hiện nay

Mô tả rõ vị
trí hiện đảm nhiệm

Đảng viên

Ghi chú

Tiểu học Liêm Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

1. Viên
chức

14

1

Nguyễn Văn Sáng

29/10/1972

TCSP Tiểu học

ĐHSP tiểu học

Hiệu trưởng

x

 

2

Nguyễn Thị Huế

08/5/1962

TCSP Tiểu học

ĐHSP tiểu học

Phó hiệu trưởng - Dạy chủ nhiệm lớp 3A

x

 

3

Lại Thị Huyền

30/9/1975

TCSP Tiểu học

CĐSP

Tổ trưởng K 1. Dạy CN lớp 1A

x

 

4

Nguyễn Thị Hương

13/8/1973

TCSP Tiểu học

CĐSP

Dạy chủ nhiệm lớp 1B

 

 

5

Trần Thị Chiến

29/1/1978

TCSP Tiểu học

CĐSP

Dạy chủ nhiệm lớp 2A

 x

 

6

Trương Thị Lệ Bình

1/1/1976

TCSP Tiểu học

CĐSP

Tổ trưởng K2,3. Dạy CN lớp 2B

x

 

7

Lê Thị Kim Thanh

17/2/1976

TCSP Tiểu học

CĐSP

Dạy chủ nhiệm lớp 3B


 

8

Đỗ Thị Kim Loan

04/11/1970

TCSP Tiểu học

CĐSP

CTCĐ, TT K4,5. Dạy CN lớp 4A

x

 

9

Nguyễn Phước An

7/7/1988

CĐSP

ĐHSP tiểu học

Dạy  chủ nhiệm lớp 4B

x


10

Lê Thị Bích Mai

02/2/1966

TCSP Tiểu học

CĐSP

Dạy  chủ nhiệm lớp 5A

x


11

Lưu Tường Vân

30/9/1975

TCSP Tiểu học

CĐSP

Thư ký hội đồng, Dạy CN lớp 5B

x

 

12

Vũ Thị Hồng Thoan

30/10/1981

ĐHSP Ngoại ngữ

Đại học ngoại ngữ

Giáo viên TA, dạy khối 3,4,5

 

 

13

Trần Thị Phương Thúy

28/9/1985

TCSP Tiểu học

Đại học Mỹ thuật

Giáo viên Mỹ Thuật, TPT

 

 

14

Lê Thị Vân

15/7/1964

Trung cấp TCKT

Trung cấp TCKT

Tổ trưởng tổ VP, Kế toán

 

 

2. HĐ68

2

1

Đỗ Thị Bích Liên

17/2/1970

Trung cấp TCKT

Đại học Kế toán

Thư viện - Thiết bị

x

 

2

Dương Thị Ninh

20/9/1980

Trung cấp TCKT

Trung cấp TCKT

Thủ quỹ - Văn thư


 

3.HĐNS

 

 


 

 

4. HĐT thuận

1

1

Nguyễn Thị Thảo

13/2/1992

CĐSP Tiếng Anh

CĐSP Tiếng Anh

Giáo viên TA phonis

 

                                        

                                                                                                                                      Ngày 01 tháng 9 năm 2016

                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                         NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

                                       Nguyễn Văn Sáng                                                                                                                               Lê Thị Vân

Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượng truy cập: 167382