Bạn cần biết

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 -2016
                             PHÒNG GD - ĐT TP. PHỦ LÝ


                           TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 


NĂM HỌC: 2015- 2016
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Môn học và các hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Xét HTCTTH Ghi chú
T.Việt Toán Kh. học LS&ĐL T. Anh Đạo đức Âm nhạc Mỹ thuật Kỹ thuật Thể dục
TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK
1 Hoàng Thị Diệu Anh Nữ 14/11/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền CHT 4 HT 6 CHT 4 HT 5 HT 8 HT HT HT HT HT Đ CHT HSKTật
2 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 20/02/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
3 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 30/04/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
4 Phạm Chí Cường Nam 28/01/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
5 Nguyễn Thị Dung Nữ 30/10/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 10 HT 9 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
6 Quách Xuân Đại Nam 15/01/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
7 Lại Thành Đạt Nam 07/01/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 7 HT 8 HT 7 HT 7 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
8 Phạm Ích Đô Nam 27/04/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 10 HT 8 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
9 Trần Thu Hảo Nữ 07/08/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
10 Trần Ngọc Hậu Nam 22/05/2004 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 8 HT 8 HT 7 HT 7 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT HSKTật
11 Nguyễn Văn Hoàn Nam 21/11/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
12 Phạm Anh Huân Nam 03/09/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 8 HT 8 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
13 Phạm Khánh Ly Nữ 23/08/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
14 Vũ Thị Trà My Nữ 30/11/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 9 HT 10 HT 9 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
15 Nguyễn Văn Nam Nam 19/11/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
16 Lê Thanh Nga Nữ 18/06/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 8 HT 8 HT 8 HT 8 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
17 Lại Thị Ngân Nữ 10/08/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 8 HT 9 HT 8 HT 8 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
18 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 20/08/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
19 Đỗ Hồng Phong  Nam 29/09/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 8 HT 9 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
20 Hoàng Thiên Phú Nam 23/07/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Môn học và các hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Xét HTCTTH Ghi chú
T.Việt Toán Kh. học LS&ĐL T. Anh Đạo đức Âm nhạc Mỹ thuật Kỹ thuật Thể dục
TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK
21 Nguyễn Văn Phúc Nam 06/01/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
22 Hoàng Vũ Phú Quang Nam 03/09/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
23 Lại Thị Minh Tâm Nữ 11/11/2004 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 9 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
24 Lương Thị Thu Thảo Nữ 12/03/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
25 Hoàng Thị Hoài Thu Nữ 26/10/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
26 Bùi Anh Tuấn Nam 15/06/2005 BVPSản TW HT 9 HT 9 HT 9 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
27 Đào Thị Yến Nữ 01/08/2005 Trạm y tế-Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 10 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
28 Đinh Mạnh Chiến Nam 16/07/2005 Trạm y tế Liêm Tiết HT 9 HT 7 HT 8 HT 6 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
29 Nguyễn Văn Chiến Nam 22/12/2004 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 8 HT 5 HT 7 HT 7 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
30 Phạm Thị Ngọc Diễm Nữ 12/07/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
31 Phạm Văn Duy Nam 15/05/2005 BVĐK Hà Nam HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
32 Lê Hồng Dương Nam 09/09/2005 BVĐK Hà Nam HT 9 HT 9 HT 8 HT 9 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
33 Lại Thị Quỳnh Dương Nữ 12/12/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 8 HT 8 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
34 Phạm Huy Đại Nam 19/03/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 9 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
35 Bùi Thành Đạt Nam 11/11/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 6 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
36 Phạm Văn  Giáp Nam 10/02/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 8 HT 9 HT 9 HT 8 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
37 Nguyễn Văn Hiếu Nam 27/04/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 8 HT 5 HT 8 HT 8 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
38 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 03/12/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 7 HT 7 HT 9 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
39 Phạm Hương Lan Nữ 13/03/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 10 HT 9 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
40 Lê Hồng Linh Nam 09/09/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 9 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
41 Đặng Thùy Linh Nữ 09/09/2004 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 5 HT 5 HT 6 HT 5 HT 5 HT HT HT HT HT Đ Đ HT HSKTật
42 Tạ Thị Huyền Lương Nữ 22/11/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 9 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
43 Vũ Cẩm Ly Nữ 03/08/2005 BVĐK Hà Nam HT 9 HT 9 HT 9 HT 9 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Môn học và các hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Xét HTCTTH Ghi chú
T.Việt Toán Kh. học LS&ĐL T. Anh Đạo đức Âm nhạc Mỹ thuật Kỹ thuật Thể dục
TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK TX ĐK
44 Nguyễn Đình Mạnh Nam 02/06/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
45 Phạm Văn Mạnh Nam 27/03/2005 BVĐK Hà Nam HT 9 HT 6 HT 7 HT 5 HT 6 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
46 Đỗ Văn Mười Nam 10/03/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 10 HT 9 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
47 Hoàng Thị Nhung Nữ 20/05/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 8 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
48 Vũ Thái Phương Nam 08/09/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 10 HT 9 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
49 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 28/02/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
50 Nguyễn Phương Thảo  Nữ 29/08/2005 BVPSản Hà Nội HT 9 HT 9 HT 9 HT 8 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
51 Trần Thế Thành Nam 21/09/2005 BVĐK Hà Nam HT 10 HT 10 HT 10 HT 10 HT 9 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
52 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/09/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 10 HT 9 HT 10 HT 10 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
53 Hoàng Ngọc Thi Nam 25/07/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 8 HT 7 HT 10 HT 8 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
54 Hoàng Văn Thiện Nam 19/07/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 9 HT 9 HT 9 HT 8 HT 8 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
55 Đỗ Hoàng Trà Nam 14/02/2005 BVĐK Hà Nam HT 7 HT 8 HT 9 HT 8 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
56 Phạm Văn Vị Nam 10/01/2005 Trạm y tế Liêm Tuyền HT 8 HT 6 HT 8 HT 7 HT 7 HT HT HT HT HT Đ Đ HT  
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385