Bạn cần biết

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 2018-2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                                          Độc lập -Tự do- Hạnh phúc                 

      Số: 167/KH- THLTu                                                                                       Liêm Tuyền, ngày 17 tháng 12 năm 2018

  

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019 

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ công văn số:2127/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Sở GDĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 1081/PGDĐT-TH ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý về việc Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối kì I năm học 2018-2019;           

Căn cứ kế hoạch số 127/KH-THLTu ngày 21/9/2018 của trường TH Liêm Tuyền về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;  

Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1.  Mục đích

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh đã đạt được trong học kì I năm học 2018-2019.

          - Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giáo viên tự điều chỉnh kịp thời phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong học kì II năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo;

- Từ kết quả đó, nhà trường rút ra được những mặt mạnh, mặt yếu và hướng khắc phục kịp thời trong chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng năng lực đội ngũ.

          2. Yêu cầu

- Đề kiểm tra phải đảm bảo phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năngđịnh hướng phát triển năng lực học sinh gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức độ nhận thức của học sinh:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.  

- Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá trung thực được kết quả học tập ở tất cả các đối tượng học sinh.

- Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểmtheo thang 10 điểm, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh và được trả lại cho học sinh,   Nếu kết quả bài kiểm tra bất thường với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng đối tượng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, MÔN KIỂM TRA

      1. Chương trình kiểm tra

          - Là chương trình học trong kì I năm học 2018-2019, theo phân phối chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Riêng môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục thực hiện theo phân phối đã in trong sách thiết kế.

            2. Nội dung kiểm tra

            2.1.Môn kiểm tra 

          - Tiếng Anh phonics lớp1, 2: Kiểm tra theo đề của phonics.

          - Tiếng Anh lớp 3,4,5: Kiểm tra kĩ năng Nghe-Đọc-Viết theo đề của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nam. Riêng đề kiểm tra kĩ năng Nói do GVTA ra theo quy định (Lưu ý, tranh in màu, khổ tranh không nhỏ hơn khổ giấy A5).

          - Các môn còn lại: Toán, TV, Khoa, LS-ĐL, do nhà trường tổ chức ra đề.

          2.2. Thời gian làm bài

          + Lớp 1: 40 phút/bài kiểm tra (Môn Toán; Bài đọc hiểu: Bài viết).

+ Lớp 2; 3: Môn Toán 50 phút; Môn Tiếng Việt: Bài kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 40 phút; Bài kiểm tra viết: 50 phút

+ Lớp 4; 5: Môn Toán 60 phút; Môn Tiếng Việt: Bài kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 40 phút; Bài kiểm tra viết: 60 phút;

+ Các môn còn lại: 40 phút.

+Riêng môn Tiếng Anh: Thời gian kiểm tra các kĩ năng khối lớp 3,4 theo quy định tại công văn số 3032/BGDĐT-GDTH, khối lớp 5 theo QĐ số 1479/QĐ-BGDĐT. Cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3, lớp 4

Kỹ năng Đọc-Viết

KKỹ năng Nghe

KKỹ năng nói (3-5 phút/1HS)

7 giờ 30

Mở túi đề

8 giờ 20

Mở túi đề- GV kiểm tra đĩa CD

9 giờ 10

Bắt đầu kiểm tra nói

7 giờ 40

Phát đề cho HS

8 giờ 30

Phát đề cho học sinh

Buổi sáng chưa xong thì thực hiện tiếp vào buổi chiều

7 giờ 45

Tính giờ làm bài

8 giờ 35

Tính giờ làm bài

8 giờ 00

Hết giờ làm bài

8 giờ 55

Hết giờ làm bài

 

          Lớp 4, lớp 5

Kỹ năng Đọc-Viết

KKỹ năng Nghe

 

KKỹ năng nói (5-7 phút/1HS)

 

7 giờ 30

Mở túi đề

8 giờ 45

Mở túi đề- GV kiểm tra đĩa CD

9 giờ 35

Bắt đầu kiểm tra nói

7 giờ 40

Phát đề cho HS

8 giờ 55

Phát đề cho học sinh

Buổi sáng chưa xong thì thực hiện tiếp vào buổi chiều

7 giờ 45

Tính giờ làm bài

9 giờ 00

Tính giờ làm bài

8 giờ 25

Hết giờ làm bài

9 giờ 20

Hết giờ làm bài

          3. Cấu trúc đềkiểm tra

          3.1. Môn Tiếng Việt

          Kiểm tra định kì môn tiếng Việt được tiến hành với 2 bài kiểm tra:

          -Bài kiểm tra đọc (10 Điểm): Gồm 2 phần:

+ Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe-nói: Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập ở cuối học kì I.

+ Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt.

          - Bài kiểm tra viết(10 điểm): Gồm 2 phần:

                        +Kiểm tra viết Chính tả.

                        +Kiểm tra Tập làm văn.

                        - Điểm kiểm tra định kì môn tiếng Việt (Điểm chung) là trung bình cộng điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy định về thang điểm 10 và được làm tròn 0,5 thành 1.

                        3.2. Môn Toán

                        - Để từ khối 1 đến khối 5 đều có 2 phần như quy định:

                        + Phần trắc nghiệm kiểm tra tất cả các kiến thức đã học; Tỉ lệ khoảng 35%.

+ Phần tự luận chú ý đến rèn kỹ năng cơ bản về tính toán, các dạng toán điển hình của từng khối lớp, cách trình bày bài; Tỉ lệ khoảng 65%.

- Đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực; Gồm khoảng 20 câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh theo 4 mức độ; Nội dung đề kiểm tra phải được cân đối theo các mạch kiến thức của từng khối lớp và phù hợp với nội dung chương trình học trong học kì 1.

          3.3. Các môn học khác: Thiết kế đề gồm các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Lưu ý: Việc ra đề kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019 đối với các môn học tham khảo trong tài liệu: Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, Riêng lớp 1, nội dung kiểm tra và đề môn Tiếng Việt tham khảo thêm trong sách thiết kế TVI.CGD tập 2 tái bản lần thứ 8 trang 134.

III. LỊCH COI, CHẤM.

          1. Lịch nhận đề và kiểm tra:

          - Sáng 19/12/2018 (9giờ): Hiệu trưởng nhận đề KT tiếng Anh phonics tại PGD.

                        - Sáng 20/12/ 2018: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 1.

                        - Sáng 21/12 2018: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 2.

                        --------------------------------

                        - Chiều Ngày 10/12/2018: Kiểm tra Khoa, LS-ĐL lớp 4, lớp 5

                        - Chiều Ngày 11/12/2018: Chấm bài kiểm tra Khoa, LS-ĐL lớp 4, lớp 5

                        --------------------------------

                        - Ngày 14/ 01 /2019:

                        + Sáng: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 2lớp 4

                        +Chiều: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 1lớp 3

                        - Ngày 15/01/2018:

                        + Sáng: Kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 5.

                        + Chiều: (14 giờ 00): Hiệu trưởng nhận đề Tiếng Anh lớp 3; 4; 5 tại PGD.

                        - Ngày 16/ 01/ 2019: Kiểm tra Tiếng Anh lớp 3.

                        - Ngày 17/01/2019: Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4.

                        - Ngày 18/ 01/ 2019: Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 5.

                        2. Lịch chấm kiểm tra:

                        - Chiều 15,16,17/01/2019: Chấm Toán và Tiếng Việt của các khối.

                        - Ngày 21,22/ 01/2019: Chấm môn Tiếng Anh.

                        - Việc chấm các môn còn lạihoàn thành trước ngày 16/01/2019.

                   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆNVÀBÁO CÁO KẾT QUẢ

                               1. Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý và Kĩ năng nói môn Tiếng Anh lớp 3,4,5; hội đồng coi và chấm kiểm tra.

- Yêu cầu coi, chấm nghiêm túc, đúng biểu điểm, đảm bảo tính chính xác, khoa học và khách quan theo đúng thông tư 22/2016 của Bộ GDĐT quy định và quy chế thi. 

                   2. Báo cáo kết quả:

- Sáng 23/01/2019: Nộp tổng hợp kết quả kiểm tra định kì cuối học kì I (Biểu mẫu như năm học trước, yêu cầu đối khớp số liệu giữa các biểu bảng và giữa các cột mục-Đ/c PHT chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi nộp) qua biểu trực tuyếnvăn bản dấu đỏ; Nộp đề và hướng dẫn chấm môn Toán, Tiếng Việt các khối lớp về PGD.

- Hoàn thành số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trước 16 giờ ngày 23/01/2019

V. QUY ĐỊNH THỜI GIAN TÍNH GIỜ LÀM VIỆC: 

-Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.            

Trên đây là kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019, yêu cầu các cán bộ,giáo viên nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phán ánh kịp thời về lãnh đạo đơn vị để thống nhất giải quyết./.

            Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

       - Phòng GDĐT; ( Để báo cáo)

       - CB-GV-CNV; (Để thực hiện)

       - Lưu CM-VT

                                                                                               NGUYỄN VĂN SÁNG

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 6

Tổng lượng truy cập: 158636