Bạn cần biết

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên có mặt tại thời điểm 25/9/2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ


 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN


DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG


(Tính đến 25/9/2018)Dùng Font chữ Times New Roman

Phân
 loại

Số
hiện có

Chi tiết

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ
chuyên môn khi vào ngành

Trình độ
chuyên môn hiện nay

Mô tả rõ vị
trí hiện đảm nhiệm

Đảng viên

Ghi chú

Ngày

Tháng

Năm

Trường TH Liêm Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viên
chức

17

1

Nguyễn Văn Sáng

29

10

1972

TCSPTH

ĐHSP Tiểu học

Hiệu trưởng

x

 

2

Đỗ Thị Kim Loan

04

11

1970

TCSPTH

CĐSP Tiểu học Văn nhạc

P Hiệu trưởng

x

 

3

Nguyễn Thị Hương

13

08

1973

TCSPTH

CĐSP Tiểu học Toán- Thể

 Dạy lớp 1B

 

 

4

Lại Thị Huyền

30

09

1975

TCSPTH

 CĐSP Tiểu học Toán- Thể

 Dạy lớp 1A

x

 

5

Lê Thị Kim Thanh

17

02

1976

TCSPTH

CĐSP Tiểu học

 Dạy lớp 2A

 

 

6

Trần Thị Chiến

29

01

1978

TCSPTH

CĐSP Tiểu học

 Dạy lớp 2B

x

 

7

Lê Thị Bích Mai

02

02

1966

TCSPTH

 CĐSPTiểu học Văn nhạc

 Dạy lớp 3A

x

 

8

Trương Thị Lệ Bình

01

01

1976

TCSPTH

ĐHSP Tiểu học

 Dạy lớp 3B

x

 

9

Nguyễn Phước An

07

07

1988

CĐSPTH

ĐHSP Tiểu học

 Dạy lớp 1C

x

 

10

Lưu Tường Vân

30

09

1975

TCSPTH

CĐSP Tiểu học Văn nhạc

 Dạy lớp 5B

x

 

11

Trần T Phương Thúy

28

09

1985

TCSPTH

CĐSP Tiểu học Văn nhạc

 Dạy Mĩ Thuật

 

 

12

Bùi Thị Thắng

14

08

1982

CĐSP Hát nhạc

ĐHSP Âm nhạc

 Dạy  Âm nhạc

x

 

13

Lê Thị Mai Hồng

17

08

1991

TCSPTH

ĐHSP Tiểu học

 Dạy lớp 5A

 

 

14

Phạm Thị Hà Trang

06

08

1993

CĐSPTH

CĐSP Tiểu học Văn nhạc

 Dạy lớp 4B

 

 

15

Trần Thị Kỷ Phượng

26

03

1989

TCSPTH

CĐSP Tiểu học Văn nhạc

 Dạy lớp 4A

 

 

16

 Nguyễn Thị Oanh

01

01

1986

CĐSPTiếng Anh

CĐSP Tiếng Anh

 Dạy Tiếng Anh

 

 

17

Lê Thị Vân

15

07

1964

TCKT

Trung cấp tài chính kế toán

 Kế toán

 

 

2. HĐ68

1

1

Dương Thị Ninh

20

09

1980

TCKT

Trung cấp tài chính kế toán

 Thủ quỹ- Văn thư

 

 

3. HĐNS

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HĐ
Trường

1

1

Nguyễn Thị Thảo

13

02

1992

CĐSPTiếng Anh

CĐSP Tiếng Anh

 Dạy Tiếng Anh Phonis

 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU


HIỆU TRƯỞNG
 Lê Thị Vân


Nguyễn Văn Sáng

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 158645