Bạn cần biết

KẾ HOẠCH KTĐK MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4,5 GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                           Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số: 28 /KH- THLTu                                             Liêm Tuyền, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KTĐK môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 giữa học kì II năm học 2018-2019 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-GDĐT-TH ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Phòng GDĐT phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện công tác tháng 3 năm 2019 và kiểm tra định kì Giữa học kì II năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng  9  năm 2016 của Bộ GDĐT quy định về việc đánh giá học sinh Tiểu học,

Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 giữa học kì II năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh đã đạt theo chương trình học tính đến giữa học kì II năm học 2018-2019. Căn cứ kết quả đánh giá, giáo viên giảng dạy tiếp tục điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp và hiệu quả hơn với từng đối tượng học sinh, đồng thời giúp CBQL xác định được mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn.

2. Yêu cầu:

2.1 Việc ra đề kiểm tra phải theo đúng thông tư 22/2016 của Bộ GD ĐT, cụ thể:

1) Đánh giá định kì kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đối với môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 vào giữa học kì II bằng bài kiểm tra định kì.

2) Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế đủ theo 4 mức độ nhận thức của học sinh.

3) Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng (> 0,5 làm tròn thành 1) của 2 bài kiểm tra Đọc và bài kiểm tra Viết.

2.2 Việc ra đề, quản lí đề phải đảm bảo bí mật tuyệt đối.

2.3 Việc tổ chức kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh.

2.4 Bài kiểm tra phải được chuyển đến HS, PHHS xem và lưu tại hồ sơ HS.

II. Quy định ra đề và kiểm duyệt đề:

1. Ra đề:

- Giáo viên dạy trực tiếp ra đề các môn: Tiếng Việt, Toán theo 4 mức độ (Yêu cầu lập ma trận, đủ đáp án, biểu điểm và HD chấm) theo đúng định hướng tài liệu nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì, quy định thời lượng đề kiểm tra của Sở GDĐT Hà Nam và thông tư 22/2016 của Bộ GDĐT , gói và nộp bộ đề vào hòm thư thnllamde@gmail.com (Chậm nhất ngày 22/3/2019)

- Nội dung, chương trình ra theo phân phối chương trình do Bộ GDĐT quy định tính đến giữa học kì 2.

- Cấu trúc đề phải đảm bảo:

          + Môn Tiếng Việt: Mỗi đề có 2 phần: Phần viết (Gồm Chính tả và Tập làm văn) và phần đọc(Gồm: Đọc hiểu: Nội dung đọc là ND trong các bài Tập đọc đã học kèm theo trả lời câu hỏi tương ứng và Đọc thành tiếng: Mỗi HS được yêu cầu đọc 1 đoạn và trả lời 1 câu hỏi ứng với nội dung vừa đọc).

                   + Môn Toán: Có đủ nội dung kiểm trabằng Trắc nghiệmTự luận.

+ Thời lượng kiểm tra:

Toán: 60 phút.

Tiếng Việt: Viết: 60 phút, Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 40 phút.

2. Kiểm duyệt đề: Khối trưởng chịu trách nhiệm thống nhất chọn đề, kiểm tra đề và duyệt đề với Hiệu trưởng.

3. In và bảo quản đề: Sau khi đề kiểm tra đã được duyệt làm đề chính thức (Yêu cầu có bản in niêm phong gửi về chuyên môn nhà trường quản lý). Hiệu trưởng căn cứ vào biên bản kiểm duyệt và đề đã được công nhận là đề chính thức trên để quyết định việc in đề (Số lượng đề in/ môn = số HS + 5 đề). Đề in xong (Chậm nhất ngày 25/3/2019) phải niêm phong, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đề.

III. Tổ chức kiểm tra:

          - Nội dung và lịch kiểm tra như sau:

+ Kiểm tra Đọc thành tiếng: GV dạy có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra tại lớp, xong và nộp danh sách điểm về Hội đồng trước ngày 26/3/2019.

+ Kiểm tra môn Toán, môn Tiếng Việt (Phần Viết và Đọc thầm): Bắt đầu từ 13 giờ 30 chiều ngày 28/3/2019.

          - Quy định tổ chức kiểm tra và chấm kiểm tra:

                   + Khâu coi: Danh sách phòng kiểm tra xếp abc theo lớp. Giáo viên dạy làm giám thị coi.

                   + Khâu chấm: Thực hiện quy định về đánh phách, cắt và niêm phong phách trước khi giao bài để chấm.

          - Lịch chấm kiểm tra: Chiều ngày29/3/2019.

          - Lịch phân công coi kiểm tra ngày 28/3/2019: Giáo viên CN khối 4,5, đ/c Thúy, Oanh, Thảo, Thắng (Các khối lớp còn lại vẫn học bình thường).

IV. Báo cáo thống kê.

          - Thực hiện lên thống kê tổng hợp điểm kiểm tra, thống kê chất lượng giáo dục theo biểu mẫu đã quy định: Đ/c Vân, Loan (Đ/c Loan tổng hợp).

            Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

       - Phòng GDĐT; ( Để báo cáo)

       - CB-GV-CNV; (Để thực hiện)

       - Lưu CM-VT

                                                                                               NGUYỄN VĂN SÁNG

 

Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 166697