Bạn cần biết

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ

      TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN                                    

 

 

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH

Năm học 2016 - 2017

Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

312

65

68

66

59

54

 

                                                          Liêm Tuyền, ngày 15 tháng 8 năm 2016

                                                                            Thủ trưởng đơn vị                                              

 

                                                     Nguyễn Văn Sáng

 

Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385