Bạn cần biết

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN


            DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
                             KỲ I NĂM HỌC : 2015 - 2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP THÀNH TÍCH  
1 Phạm Phương Anh 1A Hoàn thành tốt các môn học
2 Phạm Thị Tuyết Ánh 1A Hoàn thành tốt các môn học
3 Phạm Thị Ngọc Bích 1A Hoàn thành tốt các môn học
4 Phạm Ngọc Bảo Châu 1A Hoàn thành tốt các môn học
5 Lê Thắng Đạt 1A Hoàn thành tốt các môn học
6 Phạm Trần Minh Hiếu 1A Hoàn thành tốt các môn học
7 Nguyễn Gia Hưng 1A Hoàn thành tốt các môn học
8 Nguyễn Vũ Thu Hương 1A Hoàn thành tốt các môn học
9 Lê Việt Khoa 1A Hoàn thành tốt các môn học
10 Lê Hoài Linh 1A Hoàn thành tốt các môn học
11 Ngô Diệu Linh 1A Hoàn thành tốt các môn học
12 Nguyễn Thị Kim Ngân 1A Hoàn thành tốt các môn học
13 Quách Bảo Ngọc 1A Hoàn thành tốt các môn học
14 Lại Linh Thảo Phương 1A Hoàn thành tốt các môn học
15 Lê Tú Quỳnh 1A Hoàn thành tốt các môn học
16 Lê Tú Quyên 1A Hoàn thành tốt các môn học
17 Lại Minh Trang 1A Hoàn thành tốt các môn học
18 Hoàng Mạnh Thắng 1A Hoàn thành tốt các môn học
19 Nguyễn Thu Thủy 1A Hoàn thành tốt các môn học
20 Phạm Quang Trà 1A Hoàn thành tốt các môn học
21 Phạm Nhật Anh 1A Hoàn thành tốt môn Toán
22 Trương Hồng Hải 1A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
23 Hoàng Quế Lâm 1A Hoàn thành tốt môn Toán
24 Hoàng Quốc Tuấn 1A Hoàn thành tốt môn Toán
25 Nguyễn Thành Đạt 1A Hoàn thành tốt môn Toán
26 Quyền Phương Trinh 1B Hoàn thành tốt các môn học
27 Nguyễn Tâm Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
28 Lê Hoàng Duy Uyên 1B Hoàn thành tốt các môn học
29 Nguyễn Thị Hà Phương 1B Hoàn thành tốt các môn học
30 Bùi Diệu Oanh 1B Hoàn thành tốt các môn học
31 Lại Thùy Linh 1B Hoàn thành tốt các môn học
32 Vũ Văn Minh 1B Hoàn thành tốt các môn học
33 Lê Tiến Vũ 1B Hoàn thành tốt các môn học
34 Vũ Thảo Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
35 Trương Quốc Tuấn Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
36 Hoàng Thị Luyến 1B Hoàn thành tốt các môn học
37 Lại Thị Ánh Hồng 1B Hoàn thành tốt các môn học
38 Nguyễn Văn Mạnh 1B Hoàn thành tốt các môn học
39 Đặng Tuấn Tú 1B Hoàn thành tốt môn Toán
40 Nguyễn Anh Tuấn 1B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
41 Phạm Văn Tiến 1B Hoàn thành tốt môn Toán
42 Nguyễn Cao Tuệ 1B Hoàn thành tốt môn Toán
43 Đỗ Ngọc Lan 1B Hoàn thành tốt các môn học
44 Hoàng Mạnh Hùng 1B Hoàn thành tốt các môn học
45 Bùi Quốc Khánh 1B Hoàn thành tốt môn Toán
46 Hoàng Thị Thùy Chi 1B Hoàn thành tốt môn Toán
47 Lê Hoàng Anh 1B Hoàn thành tốt môn Toán
48 Phạm Duy Khánh 1B Hoàn thành tốt môn Toán
49 Lữ Văn Học 1B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
50 Hoàng Thị Kiều Trang 2A Hoàn thành tốt các môn học
51 Hoàng Thị Trà My 2A Hoàn thành tốt các môn học
52 Hoàng Văn Thành 2A Hoàn thành tốt các môn học
53 Hoàng Thị Hạnh 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
54 Phạm Văn Sâm 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
55 Nguyễn Thị Hà Vy 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
56 Phùng Ánh Ngọc 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
57 Vũ Hà Nhi 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
58 Trần Thị Thanh Nhàn 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
59 Phạm Tuyết Nhung 2A Hoàn thành tốt môn Toán
60 Bùi Phương Anh 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
61 Vũ Phương Anh 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
62 Trần Hoàng Giang 2A Hoàn thành tốt môn Toán
63 Lại Minh Hiếu 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
64 Phạm Hùng Vỹ 2A Hoàn thành tốt môn Toán
65 Nguyễn Thị Khánh Vy 2A Hoàn thành tốt môn Toán
66 Nguyễn Văn Khá 2A Hoàn thành tốt môn Toán
67 Lại Tiến Đạt 2A Hoàn thành tốt môn Toán
68 Hoàng Hương Lan 2B Hoàn thành tốt các môn học
69 Bùi Thế Anh 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
70 Nguyễn Cẩm Anh 2B Hoàn thành tốt các môn học
71 Nguyễn Tiến Đạt 2B Hoàn thành tốt các môn học
72 Hoàng Thị Hân 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
73 Ngô Phương Thư 2B Hoàn thành tốt các môn học
74 Phạm Tiến Đạt 2B Hoàn thành tốt các môn học
75 Vũ Thị Sao Mai 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
76 Vũ Thị Thu Hoài 2B Hoàn thành tốt các môn học
77 Vũ Thái Nguyên 2B Hoàn thành tốt các môn học
78 Vũ Thành Đạt 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
79 Đỗ Thị Quỳnh Anh 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
80 Hoàng Thị Nga 2B Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
81 Lại Quốc Tuấn 2B Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
82 Lại Thu Hiền 2B Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
83 Ngô Thị Minh Trang 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
84 Trần Cẩm Tú 2B Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
85 Hoàng Hải Đăng 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
86 Hoàng Thị Thu Hiền 2B Hoàn thành tốt môn Toán
87 Nguyễn Tiến Dũng 3A Hoàn thành tốt các môn học
88 Quyền Thành Đạt 3A Hoàn thành tốt các môn học
89 Nguyễn Đức Anh 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
90 Nguyễn Văn Chiến 3A Hoàn thành tốt môn Toán
91 Hoàng Thanh Duyên 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
92 Lại Thu Hà 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
93 Đặng Văn Tuấn 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
94 Đỗ Thanh Mai 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
95 Trương Hồng Ngân 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
96 Lương Thị Huyền Trang 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
97 Vũ Hải Đăng 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
98 Vũ Gia Hân 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
99 Lại Thị Hồng Nhung 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
100 Quyền Thạch Liêm 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
101 Quách Thị Thảo Nhi 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
102 Lê Trần Linh Uyên 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
103 Hoàng Viết Hiếu 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
104 Lại Bích Ngọc 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
105 Vũ Linh Trang 3B Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học 
106 Bùi Khánh Ngọc 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
107 Phạm Ngân Duyên 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
108 Hoàng Minh Phương 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
109 Đỗ Phương Uyên 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
110 Lê Duy Mạnh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
111 Dương Thị Ngọc Bích 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
112 Phạm Thị Thu Phương 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
113 Lại Tiến Hòa 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
114 Nguyễn Tiến Bình 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
115 Lê Văn Anh Tuấn 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
116 Vũ Thị Phương Anh 4A Hoàn thành tốt các môn học
117 Hoàng Duy Được 4A Hoàn thành tốt môn Toán
118 Quyền Hương Giang 4A Hoàn thành tốt các môn học
119 Phạm Tuấn Hưng 4A Hoàn thành tốt môn Toán
120 Phạm Thu Huyền 4A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
121 Quách Thị Mai 4A Hoàn thành tốt các môn học
122 Vũ Thị Linh Nga 4A Hoàn thành tốt các môn học
123 Hoàng Thu Trang 4A Hoàn thành tốt các môn học
124 Đỗ Thị Phương Vy 4A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
125 Lê Hải Yến 4A Hoàn thành tốt môn Toán
126 Lê Thị Thu 4B Hoàn thành tốt các môn học
127 Hoàng Huyền Diệu 4B Hoàn thành tốt các môn học
128 Bùi Khánh Huyền 4B Hoàn thành tốt các môn học
129 Phạm Văn Sâm 4B Hoàn thành tốt các môn học
130 Nguyễn Thành Nam 4B Hoàn thành tốt các môn học
131 Nguyễn Thị Hồng Vân 4B Hoàn thành tốt các môn học
132 Vũ Ngọc Minh 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Anh
133 Nguyễn Minh Hoàng 4B Hoàn thành tốt môn Toán
134 Lại Đức Vượng 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
135 Hoàng Quốc Lộc 4B Hoàn thành tốt các môn học
136 Hoàng Xuân Tới 4B Có kĩ năng tốt trong giao tiếp
137 Đỗ Thị Thu Hương 4B Có ý thức, trách nhiệm trong tự phục vụ và tự quản
138 Vũ Thị Huế 4B Có kĩ năng tốt trong giao tiếp
139 Lại Văn Lợi 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
140 Đinh Thị Hồng Nhung 5A Đã hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
141 Lương Thị Thu Thảo 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
142 Hoàng Thị Hoài Thu 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
143 Lại Minh Tâm 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
144 Nguyễn Văn Phúc 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
145 Nguyễn Ngọc Anh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
146 Phạm Khánh Ly 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
147 Bùi Anh Tuấn 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
148 Hoàng Vũ Phú Quang 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
149 Nguyễn Văn Nam 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
150 Quách Xuân Đại 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
151 Vũ Thị Trà My 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
152 Đào Thị Yến 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
153 Nguyễn Thị Vân Anh 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
154 Phạm Ích Đô 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
155 Đỗ Hồng Phong 5A Đã đạt thành tích trong PT Thể dục TT
156 Nguyễn Văn Hoàng 5A Đã đạt thành tích trong PT Thể dục TT
157 Vũ Thái Phương 5B Hoàn thành tốt các môn học
158 Tạ Thị Huyền Lương 5B Hoàn thành tốt các môn học
159 Đỗ Văn Mười 5B Hoàn thành tốt các môn học
160 Nguyễn Đình Mạnh 5B Hoàn thành tốt các môn học
161 Trần Thế Thành 5B Hoàn thành tốt các môn học
162 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5B Hoàn thành tốt các môn học
163 Phạm Huy Đại 5B Hoàn thành tốt các môn học
164 Phạm Thị Ngọc Diễm 5B Hoàn thành tốt môn Toán
165 Lê Hồng Dương 5B Hoàn thành tốt môn Toán
166 Vũ Cẩm Ly 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
167 Lê Hồng Linh 5B Hoàn thành tốt môn Toán
168 Lê Thị Thanh Tâm 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
169 Phạm Văn Duy  5B Hoàn thành tốt môn Toán
170 Hoàng Thị Nhung 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
171 Phạm Hương Lan 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
172 Nguyễn Phương Thảo 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
173 Lại Thị Quỳnh Dương 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 


  Liêm Tuyền, ngày 25 tháng 01 năm 2016
Người lập biểu
                       Hiệu trưởngĐỗ Thị Bích Liên
                  Nguyễn Văn Sáng
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 8

Tổng lượng truy cập: 166382