Bạn cần biết

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NH 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

                     DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
                                    KỲ II NĂM HỌC : 2015 - 2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP THÀNH TÍCH  
1 Phạm Phương Anh 1A Hoàn thành tốt các môn học
2 Nguyễn Thành Đạt 1A Hoàn thành tốt các môn học
3 Phạm Thị Ngọc Bích 1A Hoàn thành tốt các môn học
4 Phạm Bảo Châu 1A Hoàn thành tốt các môn học
5 Lê Thắng Đạt 1A Hoàn thành tốt các môn học
6 Phạm Trần Minh Hiếu 1A Hoàn thành tốt các môn học
7 Nguyễn Gia Hưng 1A Hoàn thành tốt các môn học
8 Nguyễn Vũ Thu Hương 1A Hoàn thành tốt các môn học
9 Lê Việt Khoa 1A Hoàn thành tốt các môn học
10 Lê Hoài Linh 1A Hoàn thành tốt các môn học
11 Ngô Diệu Linh 1A Hoàn thành tốt các môn học
12 Nguyễn Thị Kim Ngân 1A Hoàn thành tốt các môn học
13 Quách Bảo Ngọc 1A Hoàn thành tốt các môn học
14 Lại Linh Thảo Phương 1A Hoàn thành tốt các môn học
15 Lê Tú Quỳnh 1A Hoàn thành tốt các môn học
16 Lê Tú Quyên 1A Hoàn thành tốt các môn học
17 Lại Minh Trang 1A Hoàn thành tốt các môn học
18 Nguyễn Thu Thủy 1A Hoàn thành tốt các môn học
19 Phạm Quang Trà 1A Hoàn thành tốt các môn học
20 Phạm Nhật Anh 1A Hoàn thành tốt các môn học
21 Trương Hồng Hải 1A Hoàn thành tốt các môn học
22 Nguyễn Thị Trà My 1A Hoàn thành tốt môn Toán
23 Hoàng Mạnh Thắng 1A Hoàn thành tốt môn Toán
24 Đào Văn Minh 1A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
25 Phạm Thúy Huyền 1A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
26 Lại Tiến Long 1A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
27 Phạm Thị Tuyết Ánh 1A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
28 Quyền Phương Trinh 1B Hoàn thành tốt các môn học
29 Nguyễn Tâm Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
30 Lê Hoàng Duy Uyên 1B Hoàn thành tốt các môn học
31 Nguyễn Thị Hà Phương 1B Hoàn thành tốt các môn học
32 Bùi Diệu Oanh 1B Hoàn thành tốt các môn học
33 Lại Thùy Linh 1B Hoàn thành tốt các môn học
34 Vũ Văn Minh 1B Hoàn thành tốt các môn học
35 Lê Tiến Vũ 1B Hoàn thành tốt các môn học
36 Vũ Thảo Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
37 Trương Quốc Tuấn Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
38 Hoàng Thị Luyến 1B Hoàn thành tốt các môn học
39 Lại Thị Ánh Hồng 1B Hoàn thành tốt các môn học
40 Nguyễn Văn Mạnh 1B Hoàn thành tốt các môn học
41 Đỗ Thị Ngọc Lan 1B Hoàn thành tốt các môn học
42 Hoàng Mạnh Hùng 1B Hoàn thành tốt các môn học
43 Nguyễn Anh Tuấn 1B Hoàn thành tốt các môn học
44 Bùi Quốc Khánh 1B Hoàn thành tốt các môn học
45 Lê Hoàng Anh 1B Hoàn thành tốt các môn học
46 Hoàng Xuân Quang 1B Hoàn thành tốt các môn học
47 Tạ Minh Quang 1B Hoàn thành tốt các môn học
48 Hoàng Thị Thùy Linh 1B Hoàn thành tốt các môn học
49 Đặng Tuấn Tú 1B Hoàn thành tốt môn Toán
50 Phạm Văn Tiến 1B Hoàn thành tốt môn Toán
51 Nguyễn Cao Tuệ 1B Hoàn thành tốt môn Toán
52 Hoàng Thị Thùy Chi 1B Hoàn thành tốt môn Toán
53 Phạm Duy Khánh 1B Hoàn thành tốt môn Toán
54 Lữ Văn Học 1B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
55 Hoàng Thị Kiều Trang 2A Hoàn thành tốt các môn học
56 Hoàng Thị Trà My 2A Hoàn thành tốt các môn học
57 Hoàng Văn Thành 2A Hoàn thành tốt các môn học
58 Phùng Ánh Ngọc 2A Hoàn thành tốt các môn học
59 Vũ Hà Nhi 2A Hoàn thành tốt các môn học
60 Trần Thị Thanh Nhàn 2A Hoàn thành tốt các môn học
61 Nguyễn Thị Khánh Vy 2A Hoàn thành tốt các môn học
62 Nguyễn Văn Khá 2A Hoàn thành tốt các môn học
63 Lại Vi Loan 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
64 Hoàng Thị Yến Vi 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
65 Phạm Tuyết Nhung 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
66 Phạm Văn Sâm 2A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
67 Hoàng Thị Hạnh 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
68 Nguyễn Thị Hà Vy 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
69 Bùi Phương Anh 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
70 Vũ Phương Anh 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
71 Nguyễn Tùng Lâm 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
72 Vũ Thị Thúy Hiền 2A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
73 Trần Hoàng Giang 2A Hoàn thành tốt môn Toán
74 Phạm Hùng Vỹ 2A Hoàn thành tốt môn Toán
75 Mai Quang Khải 2A Hoàn thành tốt môn Toán
76 Đỗ Thị Quỳnh Anh 2B Hoàn thành tốt các môn học
77 Lại Thu Hiền 2B Hoàn thành tốt các môn học
78 Ngô Thị Minh Trang 2B Hoàn thành tốt các môn học
79 Trần Cẩm Tú 2B Hoàn thành tốt các môn học
80 Hoàng Thị Thu Hiền 2B Hoàn thành tốt các môn học
81 Phạm Thị Diệu Linh 2B Hoàn thành tốt các môn học
82 Phạm Quỳnh Như 2B Hoàn thành tốt các môn học
83 Hoàng Hương Lan 2B Hoàn thành tốt các môn học
84 Nguyễn Cẩm Anh 2B Hoàn thành tốt các môn học
85 Nguyễn Tiến Đạt 2B Hoàn thành tốt các môn học
86 Ngô Phương Thư 2B Hoàn thành tốt các môn học
87 Phạm Tiến Đạt 2B Hoàn thành tốt các môn học
88 Vũ Thị Thu Hoài 2B Hoàn thành tốt các môn học
89 Vũ Thái Nguyên 2B Hoàn thành tốt các môn học
90 Bùi Thế Anh 2B Hoàn thành tốt các môn học
91 Hoàng Thị Hân 2B Hoàn thành tốt các môn học
92 Vũ Thị Sao Mai 2B Hoàn thành tốt các môn học
93 Vũ Thành Đạt 2B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
94 Hoàng Thị Nga 2B Hoàn thành tốt môn Toán
95 Lại Quốc Tuấn 2B Hoàn thành tốt môn Toán
96 Hoàng Hải Đăng 2B Hoàn thành tốt môn Toán
97 Đinh Xuân Anh 2B Hoàn thành tốt môn Toán
98 Hoàng Thị Thu Hoài 2B Hoàn thành tốt môn Toán
99 Hoàng Ngọc Linh 2B Hoàn thành tốt môn Toán
100 Hoàng Gia Phong  2B Hoàn thành tốt môn Toán
101 Lại Huy Vũ 2B Hoàn thành tốt môn Toán
102 Vũ Hải Đăng 3A Hoàn thành tốt các môn học
103 Vũ Gia Hân 3A Hoàn thành tốt các môn học
104 Quyền Thành Đạt 3A Hoàn thành tốt các môn học
105 Nguyễn Đức Anh 3A Hoàn thành tốt các môn học
106 Nguyễn Văn Chiến 3A Hoàn thành tốt các môn học
107 Hoàng Thanh Duyên 3A Hoàn thành tốt các môn học
108 Lại Thu Hà 3A Hoàn thành tốt các môn học
109 Đỗ Thanh Mai 3A Hoàn thành tốt môn Toán, tiếng Anh
110 Lương Thị Huyền Trang 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt, Toán
111 Nguyễn Tiến Dũng 3A Hoàn thành tốt môn Toán, Tiếng Việt 
112 Lại Thị Hồng Nhung 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt, Toán
113 Phạm Ngọc Luân 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt, Toán
114 Phạm Thu Ngân 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt, Toán
115 Hoàng Văn Phong 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt, Toán
116 Nguyễn Quang Anh 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
117 Vũ Văn Kiệt 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
118 Trương Hồng Ngân 3A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
119 Đặng Văn Tuấn 3A Hoàn thành tốt môn Toán
120 Hoàng Thị Hiền 3A Hoàn thành tốt môn Toán
121 Trần Việt Hoàng 3A Hoàn thành tốt môn Toán
122 Lại Tiến Thành 3A Hoàn thành tốt môn Toán
123 Quyền Thạch Liêm 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học
124 Quách Thị Thảo Nhi 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học
125 Lê Trần Linh Uyên 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học
126 Hoàng Viết Hiếu 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học
127 Lại Bích Ngọc 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học
128 Vũ Linh Trang 3B Đã hoàn thành tốt nội dung các môn học 
129 Bùi Khánh Ngọc 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
130 Phạm Ngân Duyên 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
131 Đỗ Phương Uyên 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
132 Lê Duy Mạnh 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
133 Dương Thị Ngọc Bích 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
134 Phạm Thị Thu Phương 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
135 Lại Tiến Hòa 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
136 Nguyễn Tiến Bình 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
137 Lê Văn Anh Tuấn 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
138 Đỗ Đức Nguyên 3B Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt 
139 Phạm Đức Duy 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
140 Lê Thành Đạt 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
141 Lê Văn Minh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
142 Hoàng Minh Phương 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
143 Vũ Thùy Trang 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
144 Vũ Thị Phương Anh 4A Hoàn thành tốt các môn học
145 Quyền Hương Giang 4A Hoàn thành tốt các môn học
146 Quách Thị Mai 4A Hoàn thành tốt các môn học
147 Vũ Thị Linh Nga 4A Hoàn thành tốt các môn học
148 Hoàng Thu Trang 4A Hoàn thành tốt các môn học
149 Hoàng Duy Được 4A Hoàn thành tốt các môn học
150 Phạm Tuấn Hưng 4A Hoàn thành tốt các môn học
151 Phạm Thu Huyền 4A Hoàn thành tốt các môn học
152 Lê Quyết Chiến 4A Hoàn thành tốt các môn học
153 Lê Hải Yến 4A Hoàn thành tốt các môn học
154 Phạm Văn Sơn 4A Hoàn thành tốt môn Toán
155 Khúc Văn Thùy 4A Hoàn thành tốt môn Toán
156 Nguyễn Thị Cẩm Ly 4A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
157 Nguyễn Thị Thủy Tiên 4A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
158 Nguyễn Thị Thi 4A Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
159 Trần Tuấn Anh 4A Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
160 Phạm Văn Trí 4A Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
161 Nguyễn Trung Thành 4A Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
162 Lê Hoàng Ngân 4A Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
163 Đỗ Thị Thu Hương 4B Hoàn thành tốt các môn học
164 Lê Thị Thu 4B Hoàn thành tốt các môn học
165 Lại Đức Vượng 4B Hoàn thành tốt các môn học
166 Bùi Khánh Huyền 4B Hoàn thành tốt các môn học
167 Phạm Văn Sâm 4B Hoàn thành tốt các môn học
168 Nguyễn Thành Nam 4B Hoàn thành tốt các môn học
169 Nguyễn Thị Hồng Vân 4B Hoàn thành tốt các môn học
170 Hoàng Quốc Lộc 4B Hoàn thành tốt các môn học
171 Vũ Ngọc Minh 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Anh
172 Nguyễn Minh Hoàng 4B Hoàn thành tốt môn Toán
173 Hoàng Xuân Tới 4B Hoàn thành tốt môn Toán
174 Hoàng Huyền Diệu 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
175 Vũ Thị Huế 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
176 Lại Văn Lợi 4B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
177 Quách Minh Thu 4B Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
178 Phạm Tiến Hưng 4B Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
179 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4B Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
180 Phạm Văn Tuân 4B Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
181 Hoàng Bích Hiệp 4B Có thành tích nổi bật tham gia các HĐ trường, lớp
182 Đinh Thị Hồng Nhung 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
183 Lương Thị Thu Thảo 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
184 Hoàng Thị Hoài Thu 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
185 Lại Minh Tâm 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
186 Nguyễn Văn Phúc 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
187 Nguyễn Ngọc Anh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
188 Phạm Khánh Ly 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
189 Hoàng Thiên Phú 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
190 Hoàng Vũ Phú Quang 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
191 Nguyễn Văn Nam 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
192 Đào Thị Yến 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
193 Nguyễn Thị Vân Anh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
194 Bùi Anh Tuấn 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
195 Quách Xuân Đại 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
196 Vũ Thị Trà My 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
197 Phạm Ích Đô 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
198 Trần Thu Hảo 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
199 Nguyễn Thị Dung 5A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán và Tiếng Việt
200 Nguyễn Văn Hoàn 5A Có nhiều tiến bộ vượt bậc trong học tập
201 Phạm Anh Huân 5A Có nhiều tiến bộ vượt bậc trong học tập
202 Phạm Chí Cường 5A Có nhiều tiến bộ vượt bậc trong học tập
203 Nguyễn Văn Hoàn 5A Có thành tích trong phong trào thể dục TT
204 Vũ Thái Phương 5B Hoàn thành tốt các môn học
205 Tạ Thị Huyền Lương 5B Hoàn thành tốt các môn học
206 Đỗ Văn Mười 5B Hoàn thành tốt các môn học
207 Nguyễn Đình Mạnh 5B Hoàn thành tốt các môn học
208 Trần Thế Thành 5B Hoàn thành tốt các môn học
209 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5B Hoàn thành tốt các môn học
210 Phạm Huy Đại 5B Hoàn thành tốt các môn học
211 Lê Hồng Linh 5B Hoàn thành tốt các môn học
212 Phạm Văn Duy  5B Hoàn thành tốt các môn học
213 Phạm Hương Lan 5B Hoàn thành tốt các môn học
214 Lê Hồng Dương 5B Hoàn thành tốt môn Toán
215 Lê Thị Thanh Tâm 5B Hoàn thành tốt môn Toán
216 Phạm Văn Giáp 5B Hoàn thành tốt môn Toán
217 Hoàng Văn Thiện 5B Hoàn thành tốt môn Toán
218 Bùi Thành Đạt 5B Hoàn thành tốt môn Toán
219 Nguyễn Mạnh Hùng 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
220 Phạm Thị Ngọc Diễm 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
221 Vũ Cẩm Ly 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
222 Hoàng Thị Nhung 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
223 Nguyễn Phương Thảo 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
224 Lại Thị Quỳnh Dương 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 
225 Phạm Văn Mạnh 5B Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt 


  Liêm Tuyền, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Người lập biểu
                       Hiệu trưởngĐỗ Thị Bích Liên
                  Nguyễn Văn Sáng
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 166390