Bạn cần biết

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
Năm học 2015- 2016 số học sinh toàn trường là:
* Tổng số: 304 học sinh
*Trong đó:
- Khối 1: 69 học sinh
- Khối 2: 66 học sinh
- Khối 3: 59 học sinh
- Khối 4: 54 học sinh
- Khối 5: 56 học sinh
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 18

Tổng lượng truy cập: 166392