Bạn cần biết

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( TÍNH ĐẾN 15/1/25018)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ


TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN


DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG


(Tính đến 15/01/2018)Phân
 loại

Số
hiện có

Chi tiết

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn khi vào ngành

Trình độ
chuyên môn hiện nay

Mô tả rõ vị
trí hiện đảm nhiệm

Đảng viên

Ghi chú

Trường Tiểu học Liêm Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

1. Viên
chức

16

1

Nguyễn Văn Sáng

29-10-1972

TCSPTH

Đại học sư phạm Tiểu học

Hiệu trưởng

x

 

2

Nguyễn Thị Hương

13-08-1973

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học Toán - Thể

Dạy lớp 1B

 

 

3

Lại Thị Huyền

30-09-1975

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học Toán - Thể

Dạy lớp 1A

x

 

4

Lê Thị Kim Thanh

17-02-1976

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 2A

 

 

5

Trần Thị Chiến

29-01-1978

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 2B

x

 

6

Lê Thị Bích Mai

02-02-1966

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Văn- Nhạc

Dạy lớp 3A

x

 

7

Trương Thị Lệ Bình

01-01-1976

TCSPTH

Đại học sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 3B

x

 

8

Đỗ Thị Kim Loan

04-11-1970

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học Văn nhạc

Dạy bù nữ

x

(Tạm thời)

9

Nguyễn Phước An

07-07-1988

CĐSPTH

Đại học sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 4B

x

 

10

Lưu Tường Vân

30-09-1975

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 5B

x

 

11

Trần T Phương Thúy

28-09-1985

TCSPTH

Đại học sư phạm Mỹ Thuật

Dạy Mỹ Thuật

 

 

12

Bùi Thị Thắng

14-08-1982

CĐSPTH

Đại học sư phạm Ân nhạc

Dạy Âm nhạc

x

 

13

Lê Thị Mai Hồng

17-08-1991

TCSPTH

Đại học sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 5A

 

 

14

Phạm Thị Hà Trang

06-08-1993

CĐSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Dạy thể dục

 

 

15

Trần Thị Kỷ Phượng

26-03-1989

TCSPTH

Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Dạy lớp 4A

 

 

16

Lê Thị Vân

15-07-1964

TCKT-TC

Trung cấp kế toán - Tài chình

Kế toán

 

 

2. HĐ68

 

1

Dương Thị Ninh

20-09-1980

TCKT-TC

Trung cấp kế toán - Tài chình

Thủ quỹ - Văn thư

 

 

3. HĐNS

2

1

 

 

 

 

 

 

 

4. HĐ
Trường

2

1

Nguyễn Thị Thảo

13/02/1992

CĐSP tiếng anh

Cao đẳng sư phạm tiếng anh

Dạy TA phonics

 

 


Người lậpHIỆU TRƯỞNG


Lê Thị VânNguyễn Văn Sáng

 

Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 21

Tổng lượng truy cập: 166395