Bạn cần biết

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUA CÁC KỲ THI NH 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUA CÁC KỲ THI NH 2015-2016

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2016

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Ba công khai năm học 2018-2019

Ba công khai năm học 2018-2019

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NH 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NH 2015-2016

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( TÍNH ĐẾN 15/1/25018)

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG( TÍNH ĐẾN 15/1/2018)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 93

Tổng lượng truy cập: 118519