Bạn cần biết

Ba công khai năm học 2019-2020

Ba công khai năm học 2019-2020

Công khai quyết toán năm 2018 và dự toán năm 2019

Công khai quyết toán năm 2018 và dự toán năm 2019

Kế hoạch kiểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2018-2019

Kế hoạch kiểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH KTĐK MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4,5 GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH kTĐK MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 4,5 GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm 2018-2019

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên có mặt tại thời điểm 25/9/2018

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên có mặt tại thời điểm 25/9/2018

Ba công khai năm học 2018-2019

Ba công khai năm học 2018-2019

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( TÍNH ĐẾN 15/1/25018)

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG( TÍNH ĐẾN 15/1/2018)

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NH 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HỌC KỲ II NH 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUA CÁC KỲ THI NH 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUA CÁC KỲ THI NH 2015-2016

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015-2016

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2016

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 11

Tổng lượng truy cập: 159292