Các thủ tục hành chính

Kế hoạch công tác tháng 10/2018

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:  129/THLTu

 

                                                Phủ Lý, ngày 29 tháng 9  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

Năm học 2018-2019

 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          - Đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm của Phòng GDĐT.

          - Kiện toàn hồ sơ PCGD, XMC chuẩn bị cho đón đoàn KT của TP.

          -Tổ chứcHội nghị cán bộ công chức, viên chức

          -Thi giáo viên giỏi cấp trường, bình bầu GVCN giỏi cấp trường.

          - Tham gia sinh hoạt, tập huấn CM cụm, thành phố và tỉnh

          - Dự hội thảo, tập huấn Xây dựng Văn hóa đọc và phát triển mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học cấp thành phố, tỉnh.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

1. Công tác phát triển :

          - Đảm bảo việc duy trì sĩ số, giữ vững tỉ lệ chuyên cần trong các ngày học.

          - Quản lý chặt chẽ học sinh của lớp.

          - Tiếp tục rà soát, huy động trẻ sinh 2012 trên địa bàn chưa ra lớp và báo cáo PGDĐT (Nếu có)

2. Công tác phổ cập:   

          -  Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, thu thập  số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn của đơn vị mình và nhập vào hệ thống HTTTĐTQLPCGD-XMC.

          - Phối hợp với Ban PC xã hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC để trình Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định công nhận lại đơn vị xã phường đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2018, nộp hồ sơ đề nghị công nhận (03 bộ) về Phòng GDĐT (đ/c Nguyễn Thị Huyền – Chuyên viên tổ THCS)

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

- Tiếp tục triển khai, phân công thực hiện kế hoạch giáo dục Kỹ năng sống, tổ chức cho học sinh trải nghiệm trong các tiết chào cờ đầu tuần (PT- Đ/c Loan)

- Giáo viên chủ động chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực....

- Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác Hồ, các hoạt động hướng về ngày đón thư Bác (15/10).....(TPT, GVCN)

 

           - Các khối lớp, môn chuyên tổ chức tốt các Câu lạc bộ môn học, khuyến khích học sinh tham gia thi giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE,....Báo cáo danh sách thành viên câu lạc bộ, danh sách học sinh tham gia thi giải toán bằng TV, Tiếng Anh trên mạng, thi IOE,...về nhà trường, (đ/c Loan thu, tổng hợp, lập KH chỉ đạo).

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (CKTKN) từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông :  

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, chương trình thời khóa biểu từ tuần 5(Ngày 01/10) đến hết tuần 8(26/10/2018).

- Chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư  22/2016/TT-BGD ĐT  ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp hướng dẫn phương pháp, động viên học sinh học kịp thời.

- Giáo viên tiếng Anh thực hiện dạy và học có hiệu quả 4 kỹ năng môn Tiếng Anh, chú ý về hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ và động viên học sinh tham gia thi trên mạng.

- Thực hiện nghiêm túc đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh ( Thể hiện rõ trong giáo án giảng dạy).

          - Thực hiện xây dựng thư viện lớp học (Các phòng học sẽ được cấp giá để sách) bằng một phần nguồn sách cấp phát từ thư viện và một phần do lớp huy động chia sẻ sách đọc từ học sinh nhằm phát huy tốt tác dụng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường..

- Tiếp tục xây dựng chuyên đề và phân công dạy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, nhà trường theo hướng đổi mới: “nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.(Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 1492/SGD ĐT ngày 10/9/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 và thực tế nhà trường  để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các HĐNK và tổ chức thực hiện- Đ/c Loan pt)

3.1. Công tác GD thể chất, hoạt động thể thao trường học và phòng chống đuối nước

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục theo hướng phát triển năng lực học sinh; Duy trì, tổ chức cho học sinh thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ hiệu quả, có biện pháp theo dõi, đôn đốc đảm bảo 100% học sinh của lớp tham gia thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên, hàng ngày; Quan tâm nhắc nhở học sinh cách phòng tránh đuối nước (GV dạy).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả việc tổ chức dạy võ cổ truyền trong nhà trường; Thành lập và có kế hoạch luyện tập cho các Câu lạc bộ TDTT tham gia thi TDTT cấp cụm, cấp TP (PT- Đ/c Thắng).

3.2. Công tác y tế trường học

- Các lớp thực hiện thu, nộp BHYT đúng kế hoạch.

- GVCN lớp có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn trường học; giữ vệ sinh cá nhân, tham gia trang trí lớp sạch đẹp, đặc biệt là ý thức về sử dụng khu vệ sinh, có biện pháp tốt để phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.

4. Công tác đoàn, Đội

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Đại hội Liên đội, kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội.

- Tổ chức các hoạt động đội và thiếu nhi trường học phục vụ cho nội dung của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Duy trì thường xuyên các hoạt động giữa giờ.....

            III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN; CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Tiếp tục củng cố chất lượng 4/5 tiêu chuẩn của trường CQG đã đạt.

2. Công tác thư viện

- Tổ thư viện hoàn thiện kế hoạch thực hiện, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của công tác thư viện theo yêu cầu, quy định.

-  Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tham mưu, công tác xã hội hóa trong việctăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học.

          3. Công tác kiểm định chất lượng GD

          - Kiện toàn đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng  của công tác kiểm định.

           - Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục; xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Hội đồng tự đánh giá triển khai hoạt động công tác tự kiểm định chất lượng hoàn thiện các điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài trong năm học.

          - Thu thập, xử lý thông tin minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. Sắp xếp lại hồ sơ, các minh chứng cho từng tiêu chuẩn một cách khoa học.

IV. CÔNG TÁC ĐỘI  NGŨ

1.     Công tác bồi dưỡng:

          - Chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1 để đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với 100% CBQL, GV theo kế hoạch đã đăng ký.       

2. Thi giáo viên giỏi; Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn

a. Thi giáo viên giỏi

- Triển khai hình thức thi theo Tổ chuyên môn và thi toàn trường ( Căn cứ vào tiết; môn và giáo viên đăng kí thực hiện, LĐ trường sẽ có kế hoạch cho các tiết dạy toàn trường dự)

- Thời gian: Bắt đâu từ tuần 5, hoàn thành và tổng hợp kết quả toàn trường trước 02/11/2018.

b. Bình bầu GVCNG

- Tổ chức bình bầu cá nhân theo Tổ (Thời gian vào tuần 6), Hội đồng tổ chức bình bầu cá nhân do tổ giới thiệu (Thời gian vào tuần 8)

c. Yêu cầu

- Cá nhân phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc theo quy định của Bộ GDĐT khi than gia thi GVDG, bình bầu GVCNG.

- Khi bình bầu GVCNG phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định để xét với thực tế tình hình lớp, đơn vị.

- Cá nhân được tổ bầu, giới thiệu bầu GVCNG cấp trường phải có các minh chứng về kết quả thực hiện công tác chủ nhiệm.

            - Lựa chọn GV dự thi GV Giỏi đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông của Bộ GD&ĐT.

          - Thực hiện báo cáo kết quả bằng văn bản về Phòng GD&ĐT, phần đánh giá  kết quả  trong báo cáo cần ghi rõ các thông tin sau:

STT

Họ và tên GV

Kết quả giờ dạy ( SL; %)

Số GV giỏi      (SL;%)

    Ghi chú

data/17976458552721041789/thongbao/KHCT%20th%C3%A1ng%2010%20n%C4%83m%20hoc%202018%202019.rar

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385